Úmysly

Pondelok

06:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Utorok

09:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Streda

06:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol/detská
18:00 | Šalgovík

Štvrtok

09:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Piatok

06:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol
18:00 | Šalgovík/detská

Sobota

07:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Nedeľa

06:00 | Farský kostol
07:00 | Farský kostol
08:00 | Šalgovík
09:00 | Farský kostol/pre rodiny
11:00 | Farský kostol
11:45 | Opál
18:00 | Farský kostol

Oznamy

  • Októbrové pobožnosti – pri soche Panny Márie v kostole

           Pondelok až piatok o 17:30

Sobota 6.30; Nedeľa 14:30

V stredu sa modlia deti, v piatok mládež a ďalšie dni ružencové bratstvo.

  • Nasledujúce dva týždne nebudú katechézy pre prvoprijimajúce deti a rodičov, z dôvodu prázdnin a prvopiatkového týždňa.
  • V noci, z 29. na 30. októbra 2022, sa mení čas. O 3:00 hodine letného času posúvame hodiny na 02:00 hodinu stredoeurópskeho času.
  • Dnes je zbierka na misie. Tento rok je na Slovensku venovaná farnostiam v Kambodži, ktoré sa starajú o zdravotne postihnutých ľudí. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.
  • Zbierka farnosti Červenica – na opravu strechy farskej budovy v Červenici, kde pôsobí náš rodák  Jozef Juraško, sa vyzbieralo 3850 eur. V mene pána farára a veriacich Vám úprimne ďakujeme za Vašu pomoc a štedrosť.
  • Tento týždeň využime čas na sviatosť zmierenia, keďže sa blížia dni, kedy sa budeme modliť za našich zosnulých.
  • Členovia Spolku sv. Vojtecha si už dnes môžu vyzdvihnúť kalendáre a podielovú knihu po každej sv. omši. Členské je 8 eur.
  • V stredu pozývame na detskú sv. omšu a v piatok na mládežnícku. Večer o 18:00.
  • Kaplnka Božieho milosrdenstva – Štvrtok – 15:00 sv. omša.
  • Šalgovík :

Streda –  18:00; modlitba ruženca 17:30

Piatok –  18:00; modlitba ruženca 17:30

Nedeľa –  8:00


Pozvánky