Úmysly

Pondelok

06:30 |
18:30 |

Utorok

06:30 |
18:30 |

Streda

06:30 |
17:30 | Milochov
18:30 |

Štvrtok

06:30 |
18:30 |

Piatok

06:30 |
18:30 |

Sobota

06:30 |
18:30 |

Nedeľa

07:00 |
08:30 |
10:00 | detská
11:30 |
18:30 |

Oznamy

  1. Dnes je zbierka na nový kostol na sídlisku SNP, vopred vám ďakujú farníci farnosti Sv. rodiny na SNP. Boh zaplať!
  2. V stredu bude Náboženstvo pre dospelých o 18:30. Je to záverečné stretnutie.
  3. Evanjelizačné turné s názvom Godzone 2022 – Nevzdávaj to, sa uskutoční v Žiline v stredu 26. 10. v Niké aréne od 18:00 do 21:00. Vstup je zdarma.
  4. Pozývame všetky deti aj s rodičmi na Párty všetkých svätých, ktorá sa uskutoční v pondelok o týždeň 31.10. Začneme svätou omšou o 17.30. Je potrebné si priniesť malý lampáš, svätá omša bude pri sviečkach. Deti, príďte oblečené už vo svojich kostýmoch za svätých. Po sv. omši sa presunieme do katolíckeho domu. Na párty tiež pozývame aj vás, skôr narodených, príďte si posedieť, porozprávať sa pri čaji a zabaviť sa spolu s nami. Prispieť môžete prinesením koláčika alebo iného občerstvenia. Informácie sú na plagáte.
  5. Upratovanie farského kostola – Hliníky, Mošteníkova. P. Boh zaplať!
  6. Sviatosť manželstva:
  • Dušan Rybárik a Ivana Kulíšková z Rozkvetu

Pozvánky