Úmysly

Pondelok

18:00 ----------------------- | Partizánske – Šípok

Utorok

15:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre Jozefa s rod. | Malé Uherce
18:00 † z rodiny Plichtovej, Rovnej a Benákovej | Partizánske – Šípok

Streda

15:30 † Jozefína, Mária, Johan | Malé Uherce
18:00 † Magdaléna a Rudolf Jančichových a dcéru Martu | Partizánske – Šípok

Štvrtok

15:30 † z rodiny Balážová, Lačná, Hanešová | Malé Uherce
18:00 † Eduarda Gelačáka | Partizánske – Šípok

Piatok

15:30 † Fridrich Staudner | Malé Uherce
18:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre rod. Paliatkovú, Čajkovú a vnučku Sašenku s rodinou. | Partizánske – Šípok

Sobota

07:30 † Gizka a Gustáv Baláž | Malé Uherce
18:00 † Jozef, Mária Poliakoví, rodičia a súrodenci z o.s. | Partizánske – Šípok

Nedeľa

07:30 † manželka Veronika Škríbová, rodina Križanových a Škríbových | Partizánske – Šípok
08:00 Za farníkov | Malé Uherce
09:00 † Miloš | Partizánske – Šípok
11:00 † Stanislav Vanko a jeho rod. | Partizánske – Šípok

Oznamy

TRIDSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

– Na budúcu nedeľu príde k nám misionár Lacko Miko, ktorý pôsobil
v Pakistane a bude mať sv. omšu v Malých Uherciach o 8 00 a na Šípku
o 11 00.

– Ďakujeme všetkým, ktorí prispievajú na projekt Adopcia tried na diaľku.
Z tohto projektu sa podporuje vzdelávanie mladých elektrikárov v
Južnom Sudáne v meste Wau. Kto by sa ešte chcel pridať k jeho
podporovateľom, nech kontaktuje Michala Majtényiho. Viac informácií
nájdete na nástenke.

– V piatok je sviatok sv. Šimona a Júdu apoštolov.

– Dnes je zbierka na misie.

– V noci z 29. na 30. októbra sa mení čas. Hodiny si nastavíme o hodinu späť.

– Tento týždeň sa o poriadok v našom kostole stará skupina č.3.

Mgr. Peter Naňo
administrátor farnost


Pozvánky