Úmysly

Pondelok

06:45 za zomrelých z rodiny Čepkovej a Zušťákovej |
18:00 manžel,rodičia Gizela a Michal a švagor Jozef s manželkou |

Utorok

06:45 zom. Rodičia Veronika a Koloman Farkašoví |
18:00 rodičia Mária a František, ich súrodenci a Viliam |

Streda

06:45 za zdravie a PB pre obe dcéry a ich rodiny |
18:00 Ján s manželkou Annou a ich syn Jozef |

Štvrtok

06:45 rodič. Zelenákoví a svokr. Siekloví,strýko Štefan s manželk. |
18:00 Júlia a Emil a Karol starší a Karol mladší |

Piatok

06:45 Mária a Ján Valenteje a st. rodičia Kmeťoví |
18:00 manžel Ľubomír a rodičia Margita a Štefan |

Sobota

06:45 Pohrebná |
18:30 zosnulý otec a rodina Dzianová a Mládková |

Nedeľa

07:00 Poďakovanie za sviatostné manželstvo Dávida a Gabiky |
09:00 Ján Pavlík |
10:30 za veriacich farnosti |
18:30 starí rodičia Rozália a Jozef |

Oznamy

Milodary na kostol :

-Bohu známy z krstu -30,-€, Bohu známy z krstu -20,-€, Bohu známy z pohrebu -300,- €, Bohu známy z pohrebu -50,-€, Bohu známi novomanželia -200,-€, Bohu známy z pohrebu -50,-€. Za vaše dary srdečné Pán Boh zaplať.

Prosíme o stretnutie birmovancov o dva týždne v sobotu o 17,30 h. v kostole.

Upratovanie nášho chrámu má na starosti ruža pani Evy Čanigovej.

V nedeľu pri sv. omši o 9.h. čakáme aj deti, ktoré sa pripravujú na prvé sv. prijímanie.

Zmena času. O týždeň zo soboty na nedeľu mení sa čas. O 3. h. letného času posúvame hodiny na 2. h. stredoeurópskeho času.

Na ekostol zostáva sv. omša v nedele o 10.30 h. a v určitej miere možností aj na mestskej káblovej televízii ako doteraz, t.z. v nedele o 10,30 h.


Pozvánky