Úmysly

Pondelok

06:30 † Dominik Tencer, Helena a dcéra Elena |
15:00 Pohrebná sv. omša: † Tomáš Ďurček | Dolný kostol
18:00 † Mária a Tomáš Adamec a ich zomrelé deti | Dolný kostol

Utorok

06:30 † Marta Hajduchová – 4. výročie |
18:00 † Mária Bakošová a Jozef Šuška |

Streda

07:00 † Rodičia a starí rodičia | Dolný kostol
18:00 † Mária Tužinská, manžel Štefan, brat Štefan, rodina Adamíková, Belanová a Valentová a BP pre rodinu |

Štvrtok

06:30 Za ružu Márie Firákovej |
18:00 Za ZBP pre rodinu Kočnerovú |

Piatok

06:30 Za BP pre rodinu Chorvatovičovú, Kocianovú a Krištofovú |
18:00 † Vlastimír – 22. výročie |

Sobota

07:00 † Anton Majsniar – nedožitých 85. rokov |
18:00 † Šimon Palaj, manželka Mária a syn Ján | Dolný kostol

Nedeľa

07:00 † Mária Búryová – 20. výročie a BP pre rodinu |
09:30 Poďakovanie za 50. rokov manželstva a BP pre deti s rodinami | Bukovina
09:30 † Filoména Muchová |
11:00 Poďakovanie za 20. rokov manželstva Alexandra a Márie |
18:00 Za farnosť |

Oznamy

Dnes o 14:30 hod. bude modlitba sv. ruženca spojená s mariánskym večeradlom.
Dnes je zbierka na misie. Srdečné Pán Boh zaplať!
V piatok o 15:00 hod. bude sobáš bez sv. omše: Budinský a Vojtylová.
V sobotu o 15:00 hod. bude sobáš bez sv. omše: Poliačik a Mažgútová.
V sobotu sa mení aj čas. (z 03:00 na 02:00 hod.).
Keďže bol záujem na púť do Svätej Zeme, takže oznamujeme, že púť by sa konala v termíne 25.2. – 4.3.2023,
v tomto čase sú u nás jarné prázdniny. Záujemcovia nech sa prihlásia na fare u p. dekana, ktorý poskytne bližšie
informácie do 13.11.2022.


Pozvánky