Úmysly

Pondelok

17:00 | Kľúčové
18:00 † z rod. Šumichrastovej, Rajníčkovej, Štefánkovej, Chlebanovej, Tarabovej a Nedasovej a za ZaBP pre tieto rod. | Nemšová

Utorok

17:00 | T. Závada
18:00 † Štefan a Mária Chlebanoví a deti Juliana, Antónia, Paulína a Štefan | Nemšová

Streda

17:00 | Borčice
18:00 † Štefan, † z rod. Ďuríkovej a Štefánkovej a za ZaBP rod. Ďuríkovej | Nemšová

Štvrtok

18:00 † rodičia Vojtech a Berta a za ZaBP pre krstné a birmovné deti | Nemšová

Piatok

18:00 † Jaroslav a Anna Bezdedoví | Nemšová

Sobota

07:00 † z rod. Prnovej, Gurínovej a Zámečníkovej a za ZaBP rod. Prnovej | Nemšová
17:30 † rodičia, brat Anton a sestra Margita a za ZaBP rod. Bahnovej a Mrocekovej | Nemšová

Nedeľa

07:30 | Kľúčové
08:00 † Jozef Bonko-Rajec, † z rod. Štefánkovej a Bonkovej a za ZaBP pre tieto rod. | Nemšová
08:45 | T. Závada
10:15 Pro populo | Nemšová
17:30 † Emília Pleváková a za ZaBP rod. Nachtmannovej, Laukovej a Chovancovej | Nemšová

Oznamy

  • Prosíme všetkých prihlásených účastníkov zájazdu do Ríma, aby priniesli vyplnenú prihlášku a zálohu do 24.10.2022.

 


Pozvánky