Úmysly

Pondelok

07:00 + Štefan Vaško | Františkánsky
18:30 + rodičia Alojz a Antónia Štoroví a starí rodičia z oboch strán | Františkánsky

Utorok

07:00 za zdravie a Božiu pomoc pre Pavla | Františkánsky
18:30 + rodičia Kardošoví a brat Róbert | Františkánsky

Streda

07:00 + rodičia Jozef a Ľudmila Bluzkoví a manžel František Iszer | Františkánsky
18:30 + matka Veronika a starí rodičia z oboch strán | Františkánsky

Štvrtok

07:00 poďakovanie za Božiu pomoc pre Viliama | Františkánsky
17:30 + Ignác Szalay (1. výročie) | Kostolište
18:30 poďakovanie za 50 rokov života a za Božiu pomoc | Františkánsky

Piatok

07:00 | Františkánsky
18:30 + manžel Stanislav, sestra Mária a rodičia z oboch strán | Františkánsky

Sobota

07:00 za zdravie a Božiu pomoc pre Natáliu a deti | Františkánsky
18:30 + rodičia Lukáč a Margita, sestry Jolana a Mária a švagrovia | Františkánsky

Nedeľa

07:00 + rodičia Pavol a Anna Stráňavoví | Františkánsky
08:00 + manželka Alena Kaňková a rodičia z oboch strán | Farský
09:00 + rodičia Karol a Sidónia a sestry Magdaléna a Oľga | Kostolište
09:00 za farníkov | Františkánsky
10:30 + Dominik Chvála a starí rodičia Chváloví a Maruškoví | Františkánsky
18:30 + manžel Marcel a rodičia z oboch strán | Františkánsky

Oznamy

 • Dnes je zbierka na misie. V tomto roku bude na Slovensku venovaná farnostiam v Kambodži, ktoré sa starajú o zdravotne postihnutých ľudí. Svojim príspevkom dávate trpiacim nádej a pomáhate im žiť lepší život. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

 • Vo štvrtok je vo františkánskom kostole celodenná adorácia. Zapíšte sa, prosím, vzadu na stolíku.

 • Zo soboty na nedeľu sa mení čas z letného na zimný. Hodinky si posúvame o hodinu dozadu – bude dlhšia noc.

 • Nakoľko v budúcom týždni bude od utorka 1.11. možnosť získavať úplné odpustky pre duše v očistci – a jednou z podmienok je aj sv. spoveď – už v tomto týždni spovedáme k Dušičkám a zároveň aj k 1. piatku:

  – vo františkánskom kostole: celý týždeň polhodinu pred sv. omšami; vo štvrtok, piatok a sobotu aj hodinu pred večernou sv. omšou, t.j. od 17:30 h.

  – v Kostolišti: vo štvrtok hodinu pred sv. omšou, t.j. od 16:30 h.

  Využite ponúkanú príležitosť, aby ste mohli získavať odpustky pre duše v očistci od prvého dňa. Nenechávajte si, prosím, sv. spoveď na poslednú chvíľu.

 • V utorok o 17:00 h. ste pozvaní do Pastoračného centra na modlitbu Večeradla. Táto modlitba bude vždy 25. dňa v mesiaci.

 • Pro-life organizácia Fórum života s podporou a požehnaním biskupov Slovenska aj tento rok organizuje kampaň s názvom „Sviečka za nenarodené deti“. V rámci tejto kampane môžete podporiť projekty na ochranu života (odporúčame podporiť) a to takým spôsobom, že si vzadu v kostole zakúpite „sviečku za nenarodené deti“, ktorú si potom na Dušičky večer zapálime v oknách svojich domovov. Cena malej sviečky je 1 euro, veľkej 5 eur.

 • Od nového liturgického roka plánujem obnoviť činnosť Farskej ekonomickej rady. Rada je poradným orgánom farára a jej úlohou je pomáhať farárovi v hospodárskej správe farnosti. Podľa štatútu schváleného otcom arcibiskupom pre všetky farnosti Bratislavskej arcidiecézy rada nie je volená, ale menovaná. Má ju slobodne menovať farár na obdobie 5 rokov. Podľa štatútu bude mať 3 členov a majú mať v nej zastúpenie veriaci z každej z obcí, ktoré patria do farnosti. V našom prípade to sú Malacky a Kostolište. Vyplýva z toho zloženie: dvaja členovia za Malacky, jeden za Kostolište. Som tu už dva roky, ale netrúfnem si sám povedať, kto by bol na túto úlohu najvhodnejší. Preto vás chcem poprosiť o radu a spoluprácu.

Pri východe z kostola si zo stolíka pri pokladničke vezmite nachystané formuláre a prosím vás, porozmýšľajte kto by podľa vás bol najvhodnejším kandidátom. Napíšte mi 2 mená ľudí, o ktorých si myslíte, že by boli najvhodnejší a majú vašu dôveru. Napíšte mi ich, prosím tak, aby bolo možné jasne identifikovať, koho máte na mysli (meno, priezvisko, príp. adresa či povolanie a pod.). Vyplnené formuláre mi prineste na budúcu nedeľu do kostola. Kto bude odcestovaný, bude príležitosť ešte na Všetkých svätých. Na základe vašich návrhov sa rozhodnem a vymenujem nových členov Farskej ekonomickej rady. Podľa štatútu môžu byť členmi rady iba plnoleté, bezúhonné a zodpovedné osoby. Pripomínam, že nejde o voľby, ale o návrh kandidátov, z ktorých dvaja budú menovaní. Ďakujem vám za pochopenie a pomoc. Váš farár.


Pozvánky