Úmysly

Pondelok

06:45 za BP a požehnanie pre deti a vnúčatá | Farský kostol
18:00 +Jozef Földesi | Farský kostol

Utorok

06:45 +Rozália Lednárová a rodičia | Farský kostol
18:00 +rodiny Dávidovej a Némethovej | Farský kostol

Streda

06:45 +Alžbeta a Jozef Krnáčoví a ich rodičia | Farský kostol
16:30 +István, Julianna és fiuk Tibor | Farský kostol/maď.
18:00 za obrátenie Ruska a ukončenie vojny | Farský kostol

Štvrtok

06:45 +rodičia a starí rodičia | Farský kostol
18:00 za obrátenie Ruska a ukončenie vojny | Farský kostol

Piatok

06:45 +Ladislav Valkovič a sestra Tonka | Farský kostol
16:30 +Matuska Ilona | Farský kostol/maď.
18:00 +Milan Šipoš | Farský kostol

Sobota

06:45 pohrebná | Farský kostol
18:00 +Dezider, Anna a Štefan | Farský kostol

Nedeľa

07:30 za BP, požehnanie a zdravie rodine Kopřivovej | Farský kostol
08:45 Isten áldását és Szűzanya oltalmát Matuska családnak | Farský kostol/maď.
10:00 Za požehnanie pre synov, nevestu a vnúčatko | Kostol sv. Jozefa
10:30 za farské spoločenstvo | Farský kostol
18:00 +Stanislav Herc a rodičia | Farský kostol

Oznamy

 Túto nedeľu 23. 10. máme Misijnú nedeľu, kedy viacej pamätáme a viacej sa modlíme za misie. Pri tejto príležitosti sa uskutoční po každej svätej omši tradičná misijná zbierka, ktorou podporíme prácu našich misionárov a ich pastoračné aktivity.

 Dnešnú nedeľu 23. 10. vás o 16.30 pozývame zapojiť sa do modlitby vo Večeradle predovšetkým za obrátenie Ruska, k čomu nás vo Fatime vyzývala Panna Mária, za ukončenie vojny a za misie.

 Budúcu nedeľu 30.10. vás pozývame do Kostola Ducha Svätého na Rybníkoch na popoludnie plné modlitieb a svedectiev o tom, že Boh je stále živý v našich životoch a preto sa netreba vzdávať. Začiatok je od 15.00, kedy bude spoločná modlitba Korunky Božieho milosrdenstva a ukončenie adoráciou od 20.00 do 21.00. Medzitým budú modlitby chvál, ruženec, rôzne svedectvá a o 19.00 sv. omša. Všetci ste pozvaní aspoň na chvíľu sa zastaviť a stretnúť sa so živým Pánom.

 V stredu 26.10. bude od 16.30 do 17.30 vo fare katechéza prvoprijímajúcich. Katechéza birmovancov z dôvodu jesenných prázdnin v piatok 28.10. nebude.

 O týždeň, v noci z 29. na 30. októbra 2022, sa mení čas. O 03.00 hodine letného času posúvame hodiny na 02.00 hodinu stredoeurópskeho času.


 Srdečne ďakujeme za milodary, ktoré nám posielate na farský účet:
SK18 0900 0000 0000 2861 1284

Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk


Ján Bednár, farár, dekan


Pozvánky