Úmysly

Pondelok

18:00 |

Utorok

06:30 |
18:00 | Radoľa

Streda

18:00 |

Štvrtok

06:30 |

Piatok

18:00 |

Sobota

18:00 |

Nedeľa

07:30 |
09:00 |
10:30 |
09:00 | Radoľa

Oznamy

• Na vybavenie úradných záležitostí využívajte telefón a mail. V prípade potreby osobného
stretnutia s kňazom sme vám k dispozícii po každej sv. omši.
• Prvoprijímajúce deti a ich rodičov pozývam na sv. omšu v utorok o 18:00 do Radole a v stredu
o 18:00 do farského kostola Panny Márie.
• V piatok (28. X.) bude v kostole svätého Jakuba Nikodémova noc. Od 19.00 do 22.00 hod.
Pozývame na adoráciu, modlitbu a príležitosť k svätej spovedi alebo rozhovoru s kňazom.
• Projekt Godzone a Rada pre mládež a univerzity KBS Vás pozývajú na evanjelizačné turné s
názvom Godzone tour 2022 – Nevzdávaj to. Podujatie sa uskutoční v Žiline 26. 10. 2022 v Niké
aréne od 18:00 do 21:00 hod. VSTUP ZDARMA. Viac informácií nájdete na stránke
tour.godzone.sk“
• Vzhľadom na dlhšiu neprítomnosť pána kaplána sú zrušené sväté omše v stredu a v piatok
ráno o 6:30. Toto obmedzenie platí do 28.X.2022 vrátane. Ďakujeme za pochopenie.
• Dnes sa koná zbierka na misie. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.
• V nedeľu, 30.X.2022 sa mení letný čas na zimný. Hodiny sa posúvajú z 3:00 h. späť na 2:00 h.
• rozVEDENÍ K BOHU – „Víkend pre rozvedených, ktorí žijú sami“ bude 2. – 4. decembra 2022
v Rodinkove. Plagát je na nástenke pred kostolom a na našej podstránke „Oznamy“.

Sviatosť zmierenia pol hodinu pred sv. omšami okrem nedele