Úmysly

Pondelok

06:00 †Matúš a František | Bazilika minor
08:30 Za pokoj vo svete | Bazilika minor
18:00 †Ladislav a Mária | Bazilika minor

Utorok

06:00 †Ján, Helena a Ján | Bazilika minor
08:30 Za nového diecézneho biskupa | Bazilika minor
18:00 Na úmysel celebranta | Bazilika minor-Rádio LUMEN
18:00 | Malý Slavkov

Streda

06:00 ZBP Peter, Zuzana a deti | Bazilika minor - Výročie posviacky baziliky, slávnosť
08:30 Za mladých | Bazilika minor
18:00 †František a Anna | Bazilika minor-Mládežnícka
18:00 | Stráne pod Tatrami

Štvrtok

06:00 †Eugen, Jozef a Veronika | Bazilika minor
08:30 Za rodiny | Bazilika minor
17:00 adorácia | Bazilika minor
18:00 ZBP Poďakovanie za 60 rokov manželstva | Bazilika minor

Piatok

06:00 †Milada | Bazilika minor -Svätých Šimona a Júdu, apoštolov, sviatok
08:30 †Anna (1. Výr) | Bazilika minor
16:30 ZBP Jozef a Monika | Bazilika minor - detská
18:00 †Matej, Johana, Mária, Anna a Marta | Bazilika minor
18:00 | Malý Slavkov

Sobota

06:00 ZBP pre rodinu Tibora | Bazilika minor
18:00 †Juraj, Zuzana, Emil a Alžbeta | Bazilika minor

Nedeľa

06:30 Za Boží ľud | Bazilika minor - 31. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00 †Katarína | Bazilika minor
08:00 | Malý Slavkov
09:00 Za Boží ľud | Cirkevná základná škola
09:00 | Stráne pod Tatrami
09:30 | Malý Slavkov
10:00 Za Boží ľud | Bazilika minor-KTV
15:00 Požehnanie kaplnky | Bazilika minor
16:00 Za Boží ľud | Bazilika minor
18:30 Za Boží ľud | Bazilika minor

Oznamy

VYSLUHOVANIE SVIATOSTI ZMIERENIA


Deň
Bazilika minor sv. Kríža:
Pondelok
5:30 5:55      8:00 8:25        _________        17:30 17:55
Utorok    
5:30 5:55      8:00 8:25        _________        17:30 17:55      
Streda
     5:30 5:55      8:00 8:25        _________        17:30 17:55
Štvrtok   
5:30 5:55      8:00 8:25       10:00 11:55         17:00 17:55
Piatok
     5:30 5:55      8:00 8:25       10:00 11:55         16:00 17:55

Malý Slavkov:

Utorok    16:00 – 17:55

Stráne pod Tatrami:

Streda     17:30 – 17:55

STRETNUTIE RODIČOV PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ
Pozývame rodiov, ktorých deti v tomto školskom roku pristúpia k 1. sv.
prijímaniu, na stretnutie, ktoré sa uskutoní v bazilike v pondelok 24. októbra
hneď po skončení večernej sv. omše, ktorá začína o 18:00
. Povinná je úasť
aspo jedného z rodiov.

CELOFARSKÝ DEŇ MODLITBY POSVÄTNÉHO RUŽENCA
Na stredu 26. októbra pripadá výroie posviacky našej baziliky. Chceme v tento
de vytvoriť v našej farnosti ružencovú reťaz, ktorá bude spojená s
celodennou poklonou Sviatosti Oltárnej. Prosíme Vás, zapíšte sa jednotlivci,
rodiny a spoloenstvá do zoznamu tých, ktorí sa v tento de v urenom ase
pomodlia nahlas priamo v bazilike posvätný ruženec pred vyloženou Sviatosťou
Oltárnou. Sú vytvorené polhodinové bloky. Zapísať sa môžete už teraz na
papier pri východe z baziliky. Samozrejme, ku adorácii a modlitbe pozývame všetkých
veriacich počas celého dňa.

POZÝVAME VÁS DO KINA
Farnosť Kežmarok a filmový klub Kežmarok Vás pozývajú na dokumentárny film
“Slobodní”. Bude sa premietať v kine Iskra v stredu 26. októbra o 19:00 hod.
Dĺžka filmu je 80 min. Hosťom bude režisér filmu Slavomír Zrebný a František
Neupauer z Ústavu pamäti národa a bývalý aktívny člen tajnej cirkvi a neskôr
politik František Mikloško. Po skončení filmu bude s nimi diskusia. Film rozpráva
o priateľstve Silvestra Krčméryho a Vladimíra Jukla, ktorých nazývali “generálmi
tajnej cirkvi”, a ktorí zohrali významnú úlohu v boji proti totalite v
Československu. Vstupné je 5, EUR (s platným klubovým preukazom 4, EUR).
Vstupenky si môžete zakúpiť online na www.kinoiskra.sk alebo priamo v pokladni kina.

KNIHA O VEČNOM ŽIVOTE V NÁUKE KARDINÁLA ŠPIDLÍKA
Ponúkame Vám publikáciu “Večný život vzťahy, ktoré nekončia”. Jej autorom je
dp. Blažej Raška, kaplán vo farnosti Ľubica. Je to pohľad na náuku Cirkvi na tému
vzkriesenia a večného života, ako o tom písal známy český teológ a kardinál
Tomáš Špidlík. Knihu si môžete zakúpiť na stolíku pri východe z baziliky. Cena je 8,- EUR.

SVIEČKA ZA NENARODENÉ DETI
Fórum života nás aj tento rok pozýva, aby sme zapálili svieku za nenarodené
deti. 2. novembra si pripomíname aj všetky poaté deti, ktoré sa nemohli narodiť.
Zakúpením svieky podporíte projekty a innosť Fóra života. Malá svieca stojí
1, EUR a väčšia svieca v skle 5, EUR. Svieky si môžete zakúpiť pri východoch
z baziliky. Ďakujeme! Viac informácii nájdete na: www.sviecka.forumzivota.sk

VÝNIMOČNÝ NÁSTENNÝ KALENDÁR NA ROK 2023
Ponúkame Vám nástenný kalendár na rok 2023 s nádhernými fotkami
kresťanských chrámov v Svätej zemi. Môže to byť aj veľmi vhodný darček alebo
spomienka, pre tých, ktorí navštívili Svätú zem. Cena je 4, EUR

ÚBOŽIAK ZAVOLAL A PÁN HO VYSLYŠAL ( Ž 34)
Pre lektorov, žalmistov, organistov ako aj pre všetkých, ktorí majú radi biblické
žalmy, náš pán farár František Trstenský ponúka podcast s názvom
“LAUDATE DOMINUM” “CHVÁĽTE PÁNA”. Vysvetľuje v ňom posolstvo žalmu,
ktorý zaznie v našich kostoloch v túto nedeľu. Môžete si ho vypočuť na
webstránke farnosti v časti „Blog“.

BOH NIE JE STRAŠIAK, ALE OTEC
Na webstránke našej farnosti v
časti „Blog“ náš pán farár František Trstenský
zverejnil ďalšiu časť svojho podcastu KAIROS s
názvom: Boh nie je strašiak, ale
Otec.
V závere obradu sviatosti krstu sa modlí modlitba Otče náš. V tejto časti sa
dozviete jej dôležitosť práve v kontexte sviatosti krstu. Prajeme Vám príjemné počúvanie!

DUCHOVNÉ SLOVKO
Modlitba farizeja a mýtnika nie sú ničím iným, ako zjavením dvoch spôsobov
myslenia o Bohu, s ktorými nás Ježiš konfrontuje v evanjeliu dnešnej nedele. Farizej
neklame, nekradne, usiluje sa žiť poctivo. Tak kde je problém? Prečo jeho modlitba
nie je prijatá? Pre nájdenie odpovede sa musíme pozrieť na správanie vyberača
daní mýtnika. Spoznáva pravdu o sebe ako človeka ponoreného do hriechov. Jeho
chápanie Boha nie je viazané na výkon a úspech. Priznáva si svoju nehodnosť a
vyznáva jedinú Božiu vlastnosť: nezištnosť Jeho lásky. Veriť znamená vymaniť sa
z predstavy, ktorú má aj moderný človek, že musí vždy a v každom prípade
vystavovať svoje vlastné úsilie a zásluhy. Vzťah k Bohu a k druhým, ako nám ho
zjavuje modlitba mýtnika, je výzvou pre zmenu zmýšľania aj vnútri Cirkvi, aby sme
nežili z funkcií, úspechov a byrokracie, ale vytvárali spoločenstvá a vzťahy preniknuté pokorou a nezištnosťou.

PODPORTE NÁS
Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať
potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity.

Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom
pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti

s IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188. ĎAKUJEME!

KONTAKT
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kežmarok

Kostolné námestie 22, 060 01 Kežmarok

Tel. č.:
052/452 22 20Mobil: 0903 012 489
Email:
farakezmarok@gmail.com

FARNOSŤ KEŽMAROK 30. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ DODATOK

OKTÓBROVÉ POBOŽNOSTI A ÚPLNÉ ODPUSTKY
Modlitba posvätného ruženca za ína vždy pol hodiny pred ve ernou sv.
omšou. V nedele sa budeme modliť o 14:30 a vo štvrtky bude októbrová
pobožnosť sú asťou adorácie. Rozpis jednotlivých ruží je na nástenke. Na záver
každej sv. omše v októbri sa budeme pri ikone pred oltárom modliť krátku
modlitbu k Matke ustavičnej pomoci. Tí, o sa modlia ruženec v kostole, v rodine,
alebo v nábožnom združení môžu získa úplné odpustky. Podmienky: 1. Celý jeden
ruženec (5 desiatkov); 2. K modlitbe treba pridá nábožné rozjímanie o
tajomstvách; 3. Pri verejnom recitovaní je potrebné vysloví tajomstvá poda zaužívaného zvyku.

MODLIME SA V RODINÁCH K MATKE USTAVIČNEJ POMOCI
Ponúkame Vám obraz a pobožnosť k Matke ustavičnej pomoci, ktorú pripravili
Pápežské misijné diela. V mesiaci október pozývame a povzbudzujeme všetky
naše rodiny ku každodennej pobožnosti v našich domácnostiach k Matke
ustavičnej pomoci. Ikonu a text domácej pobožnosti si môžete vziať pri
východe z baziliky. Dobrovo ný príspevok je 1, EUR. Prosíme, modlievajte sa
ju spolone doma. Na tomto obraze vidíme, ako dieťa Ježiš drží ruku svojej matky
Márie. Rovnako aj my chceme sa držať ruky Božej matky, aby nám pomohla v každej núdzi.

POŽEHNANIE OBNOVENEJ KAPLNKY
S radosťou Vás chceme pozvať na požehnanie obnovenej kaplnky sv. Jána
Nepomuckého, ktorá stojí na križovatke ulíc „Tehelňa“ a „Michalská“
v Kežmarku. Toto požehnanie kaplnky sa uskutoční n a budúcu nedeľu 30.
októbra o 15:00 hod. Preto popoludňajšia pobožnosť v nedeľu 30.10.
v bazilike nebude. Celkový rozpočet prestavby je 87 537, 04, EUR. Prešovský
samosprávny kraj (PSK) podporil práce dotáciou vo výške 61 200, EUR, avšak
peniaze nám refunduje až po celkovom vyučtovaní celej rekonštrukcie. Zvyšok
hradí naša farnosť. Chceme sa poďakovať tým poslancom PSK, ktorí podporili
tento projekt. Ďakujeme za veľkú ochotu realizátorovi prestavby firme BBA
Group, taktiež p. architektovi Jozefovi Figlárovi, ktorý mal stavebný dozor nad
obnovou, ďalej p. architektovi Matúšovi Figlárovi, ďalej pani Ing. Ivete Bujnovej
z Krajského pamiatkového úradu za jej ústretový prístup. Taktiež ďakujeme
rodine Gallikovej, ktorá býva v susedstve kaplnky a ktorá veľmi ochotne
poskytovala vodu a elektriku. Ďakujeme všetkým dobrodincom, ktorí finančne
prispeli k tomu, aby sme ako farnosť pokryli výdavky spojené s obnovou kaplnky.
Nech Pán odmení Vašu štedrosť.Sme radi, že ako Rímskokatolícka cirkev
prispievame k skrášleniu nášho mesta.

POVZBUDENIE K MODLITBÁM ZA ZOSNULÝCH
O pár dní začne mesiac november, keď si viac spomíname na všetkých verných
zosnulých. Pamätajme, že náš zosnulý príbuzný nepotrebuje vence a sviece, tie
mu už nepomôžu. Potrebuje predovšetkým naše modlitby a Božie milosti, ktoré
vyplývajú zo svätého prijímania. Ako Vaši kňazi Vás ve mi žiadame, aby ste v
týchto dňoch pristúpili k sv. spovedi. Preto sme rozšírili hodiny spovedania
vo štvrtok a piatok. Sv. spoveď Vám bude platiť aj ako prvopiatková. V ase
od 1. do 8. novembra pristúpte k svätému prijímaniu, aby ste tak vyprosovali úplné odpustky pre duše v očistci.

MODLITBY ZA ZOSNULÝCH NA CINTORÍNE
1. novembra o 15:00 hod. sa budeme modliť pobožnosť za zosnulých na obidvoch
cintorínoch. V dňoch od 1. do 8. novembra vždy cca 10 min. po skon ení
ve ernej sv. omše Vás pozývame na krátku modlitbu pri kríži na starom
cintoríne za ú asti kňaza. Pomodlíme sa 1 desiatok ruženca. Pridajte sa k
modlitbám za našich zosnulých, zvlášť za duše v oistci.

USMERNENIA K MODLITBÁM ZA ZOSNULÝCH
1. Veriaci, ktorý v de Spomienky na všetkých zosnulých (2. novembra) nábožne
navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána (Otenáš) a urobí
vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré možno
privlastniť iba dušiam v oistci. Okrem toho musí splniť štyri podmienky: 1. Svätá
spoveď krátko predtým alebo potom; 2. Sväté prijímanie najlepšie v ten istý de;
3. Modlitba na úmysel Svätého Otca (Staí Ote náš, Zdravas, Sláva Otcu);
4. Vylúiť akúko vek pripútanosť k hriechu, aj všednému.

2. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspo mys ou sa pomodlí za
zosnulých, môže získať úplne odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v
oistci, raz denne od 1. do 8. novembra. Po zvyšok mesiaca november môže získať
za tých istých podmienok iastoné odpustky pre duše v oistci
.

SLEDUJTE NAŠU WEBSTRÁNKU: www.farakezmarok.sk