Úmysly

Pondelok

06:15 + Jozef | Humenné
12:00 + Pavol | Humenné
18:00 ZBP Adrián, Marcel, Ľudmila s rodinami | Humenné

Utorok

06:15 ZBP Magdaléna s rodinou | Humenné
12:00 Za + z rod. Kasaničová, Janikova, Dobrovská, Harvanová | Humenné
18:00 + Pavlína, Michal | Humenné
16:00 + Mária, Ľudovít, Terézia, Anna | NsP

Streda

06:15 + Anna, Jozef | Humenné
12:00 + Michal, Jozef, Mária a + rodičia | Humenné
18:00 + Alexander (pohreb 29.8.) | Humenné

Štvrtok

06:15 ZBP rod. Brzychcyová, Felcová, Ružová | Humenné
12:00 + Ján a + rodičia | Humenné
18:00 + Eugen | Humenné
18:45 EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA DO 20:00 | Humenné

Piatok

06:15 + Ján a Mária | Humenné
12:00 ZBP Andrea | Humenné
18:00 + Jozef (4 výr.) | Humenné
18:00 + Andrej, Zuzana | Dubník
16:00 ZBP a poďak. Silvia a Braňo (20 manž.) s deťmi | NsP

Sobota

07:00 ZBP Anton (25 r.) | Humenné
18:00 + Karol, Zlatica a ich rodičia, Karol, Viktor | Humenné
08:00 Za + z rod. Valkovská | Slov.Volová
07:30 + Adam | NsP

Nedeľa

*** ZMENA ČASU z 3:00 na 2:00 *** |
07:30 + Mária a Jozef | Humenné
09:00 + Milan, Anna, Zdenko, Anna, Michal | Humenné
10:30 Za farnosť | Humenné
18:00 ZBP Mária (70 r.) s rodinou | Humenné
08:00 + Helena (5 výr.) | Brestov
10:30 + Anna, Andrej | Gruzovce
09:15 + Helena (1 výr.) | Slov.Volová
09:00 + Mária, Jozef, Michal | Dubník
10:30 ZBP a poďak. - Terézia (60 r.) | NsP

Oznamy

• HE: Bohuznámi venovali na kostol 50 €. Srdečné Pán Boh zaplať.
• Dnešná nedeľa je misijná. Po svätých omšiach bude celosvetová zbierka na misie. Tento rok je na
Slovensku obetovaná farnostiam v Kambodži, ktoré sa starajú o zdravotne postihnutých ľudí. Svojim
príspevkom dávate trpiacim nádej a pomáhate im žiť lepší život. Za vaše milodary srdečné Pán Boh
zaplať.
• HE: Zbor Magnificat bude mať nácvik v pondelok (24.10.) o 16.00 hod.
• Na budúci víkend v noci zo soboty na nedeľu (29.-30.10.) bude zmena času. Hodinky posúvame
o hodinu naspäť.

SV. SPOVEĎ PRED DUŠIČKAMI A PRED PRVÝM PIATKOM:

Humenné

Streda (26.10.) 16:30 – 18:00              Štvrtok (27.10.) 16:30 – 18:00             Pondelok (31.10.) 10:30 – 12:00

Dubník Piatok (28.10.) od 17:00

Gruzovce       Pondelok (31.10.) od 16:30

Slov. Volová  Pondelok (31.10.) od 17:00

Brestov          Pondelok (31.10.) od 17:45

NsP                Piatok (28.10.) od 15:00

Farská kancelária bude počas týždňa zatvorená.