Úmysly

Pondelok

07:00 |
18:00 |

Utorok

07:00 |
18:00 |

Streda

07:00 |
18:00 |
18:00 | Horelica

Štvrtok

07:00 |
16:00 |
18:00 |

Piatok

07:00 |
18:00 | Celonočná adorácia

Sobota

07:00 |
18:00 |

Nedeľa

06:00 |
07:30 |
09:00 |
10:30 |
12:00 |
18:00 |
09:00 | Horelica
11:00 | Čadečka

Oznamy

Dnes po sv. omšiach je ofera na misie. Za vaše milodary, úprimné Pán Boh zaplať.

Dnes v nedeľu 23.10.2022 o 14:00 bude požehnanie obnovenej kaplnky na Husáriku.

Tento týždeň budeme spovedať ako na prvý piatok, nakoľko na budúci týždeň je Sviatok všetkých svätých a Pamiatka zosnulých a mnohí budú chcieť získavať odpustky.

Spovedať sa bude ako obvykle pol hodiny pred sv. omšami už v kostole, v piatok od 15:00 do 18:00. Prosíme využite možnosť spovede počas celého týždňa.

K starým a chorým pôjdeme vo štvrtok a piatok v obvyklých časoch.

Horelica – spoveď v stredu od 17:00, o 18:00 slávnostná sv. omša – výročie posviacky kostola

Čadečka – v stredu spoveď od 16:00

Vo štvrtok bude vo farskom kostole sv. omša o 16:00 pre birmovancov.

V piatok po večernej sv. omši do sobotnej rannej sv. omše bude vo farskom kostole CELONOČNÁ ADORÁCIA SPOLOČENSTIEV (duchovná príprava na Slávnosť všetkých svätých. Na modlitbovú službu počas noci, sa možno zapísať v sakristii kostola.

Pripomíname zo soboty na nedeľu sa mení letný čas na zimný, čas meníme z 3:00 na 2:00.

V spolupráci s Diecéznym katechetickým úradom vás pozývame na kurz Náboženstvo pre dospelých. Ako naznačuje názov, kurz je určený pre dospelých, ktorí si chcú oprášiť alebo prehĺbiť svoje náboženské vedomosti. Kurz pozostáva z desiatich tém rozložených do piatich stretnutí, vždy vo štvrtok večer, prvá téma odznie pri svätej omši, druhá hneď po nej, tiež v kostole. Na kurz môže prísť každý, no budeme radi, ak sa dopredu prihlásite, pre prihlásených máme študijné materiály, jednoduché domáce úlohy a na záver aj vysvedčenie. Vyučovanie bude prebiehať od 3. novembra do 8. decembra. Kurz bude viesť Jozef Možiešik.

Prihlásiť sa môžete cez formulár

 Zapísať sa môžete aj v sakristii.

Podrobnejšie informácie nájdete na stránke https://www.dkuza.sk/2022/08/NPD1.html .

Fórum života organizuje tradičnú Sviečku za nenarodené deti. Cieľom je pripomenúť si deti, ktoré sa nemohli narodiť. Preto pozývame všetkých ľudí, aby v čase okolo 2. novembra, zapálili sviečky na cintoríne, v oknách svojich domovou či pri pamätníkoch nenarodeným deťom. Spoločne zapáľme sviečku za nenarodené deti a rozsvieťme Slovensko. Sviečku si môžete zakúpiť v kostole.

Projekt Godzone a Rada pre mládež a univerzity KBS Vás pozývajú na evanjelizačné turné s názvom Godzone tour 2022- Nevzdávaj to. Podujatie sa uskutoční v Žiline 26.10.2022 v Niké aréne od 18:0 do 21:00 hod. Vstup zdarma. Viac info na stránke tour.godzone.sk.

Upratovanie: Ďakujeme za ich službu skupinke Žarec 2.

Všetkým tým, ktorí budú mať v tomto týždni narodeniny, meniny alebo iné jubileum prajeme hojnosť Božieho požehnania


Pozvánky