Úmysly

Pondelok

12:00 | Bytča
18:00 | Malá Bytča

Utorok

07:00 | Bytča
18:00 | mestská časť Hliník

Streda

07:00 | Bytča
18:00 | Hlboké

Štvrtok

17:00 | Bytča - po sv. omši bude adorácia

Piatok

07:00 | Bytča
18:00 | Bytča

Sobota

07:00 | Bytča
18:00 | mestská časť Hliník/vigília z nedele

Nedeľa

06:30 | Bytča
08:00 | Bytča
10:00 | Bytča
09:00 | Malá Bytča
11:00 | Hlboké

Oznamy

Ohlášky: Sviatostné manželstvo vo Farnosti Považská Bystrica – Rozkvet chcú uzatvoriť: Miloš Frolo, pochádzajúci z Farnosti Pov. Bystrica – Rozkvet a Adriána Mešterová, pochádzajúca z Farnosti Bytča. Myslime na nich v modlitbe.

Misijná nedeľa: Dnes je Svetový deň misií – Misijná nedeľa. Po svätých omšiach je  celoslovenská zbierka na misie. Na Slovensku bude zvlášť venovaná farnostiam v Kambodži. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať!

Sv. spoveď: Prvý piatok je až o týždeň, ale ide sviatok Všetkých svätých, kedy máme hody i možnosť získavať odpustky pre duše našich zosnulých. Sme k dispozícii k sv. spovedi každý deň 30 min pred sv. omšou vo farskom kostole a 1 hodinu na filiálkach. V piatok budeme spovedať večer pred sv. omšou od 16,00 hod do 18. 00 hod. Takisto budeme spovedať aj chorých podľa dohody.

Na hody, na sviatok Všetkých svätých 1. novembra 2022, ako sme už avizovali,  príde náš rodák Dr. Martin Kramara, generálny vikár Žilinskej diecézy. Svätú omšu o 10.00h bude vysielať RTVS.

Stretnutie birmovancov: Pozývame birmovancov na tretie stretnutie Kurzu Alfa v piatok 28.10. večer o 18. 30h do farského centra.

Modlitba za birmovancov:  Chceme vytvoriť tzv. modlitbové zázemie pre našich birmovancov, preto vzadu na stolíku sú mená birmovancov, môžete si jedno meno vybrať a celý rok za toho birmovanca modliť. Sú tam aj papiere kde si môžete zapísať svoje meno a telefónny kontakt, na ktorý vám potom pošleme sms pred víkendovou duchovnou obnovou, kedy tie modlitby bude treba zintenzívniť. Ďakujeme za vaše zapojenie sa.

Projekt Godzone a Rada pre mládež a univerzity KBS Vás pozývajú na evanjelizačné turné s názvom Godzone tour 2022 – Nevzdávaj to. Podujatie sa uskutoční v Žiline 26. 10. 2022 (v stredu) v Niké aréne (zimný štadión) od 18:00 do 21:00 hod. VSTUP ZDARMA.
Viac informácií nájdete na stránke tour.godzone.sk

Koncert pre nádej: OZ Ambrelo, Farnosť Bytča a Mesto Bytča, pozývajú na budúcu nedeľu 30.10.2022  o 15.15 hod. na slávnostný „Koncert pre nádej“  do Farského kostola Všetkých svätých v Bytči. Účinkujúcimi sú: Maroš Bango a jeho manželka Saša Bangová (obidvaja nevidiaci). Srdečne ste pozvaní!

Nálepky pre detiDeti, predovšetkým tretiaci, zoberte si nálepku do vašej brožúrky. Myšlienka na tento týždeň: Dnes sa modlíme a pomáhame misiám, konkrétne  chudobnej krajine v Ázii – Kambodži.

Milí manželia a snúbenci, pozývame Vás na stretnutie (prednášku) o manželskej láske a plodnosti, ktorá nie je problém, ale dar. Každý, kto chce rozumieť svojej plodnosti a vedome sa podieľať na jej napĺňaní, či už chcete predchádzať počatiu, alebo naopak chcete tehotenstvo dosiahnuť, príďte si vypočuť skúsených lektorov z Ligy pár páru, manželov Schindlerovcov, ktorí nám predstavia prirodzené plánovanie rodiny, určovaním plodných a neplodných období, prostredníctvom symptotermálnej metódy. Prednáška sa uskutoční v sobotu 12.11.2022, vo Farskom pastoračnom centre v Bytči, od 9.30 hod. do 12.00 hod a potom od 14,00 hod. do 16.00 hod., bude pokračovať druhá časť prednášky. 

Fórum života po roku organizuje Sviečku za nenarodené deti s mottom: Rozsvieťme Slovensko! Tento ročník je už 20. v poradí! Pozývame vás v čase okolo 2. novembra na zapálenie sviečky za nenarodené deti v oknách domov, na cintorínoch alebo pri pamätníkoch nenarodeným deťom a k modlitbe. Sviečku si môžete zakúpiť v zadnej časti kostola. Cena malej plastovej je 1 euro a sklenenej voňavej je 5 eur. Kúpou sviečky podporíte činnosť a projekty Fóra života. Viac informácií nájdete na spomínanej stránke www.sviecka.forumzivota.sk.

Zmena času: Zo soboty na nedeľu sa mení čas o 1 hodinu dozadu (z 3,00 h na 2,00 h)!

Úradné záležitosti vybavíte najlepšie buď hneď v kostole po každej svätej omši, alebo na  fare cez úradné hodiny (pondelok, streda, piatok a sobota doobeda), ale samozrejme po osobnom dohovore sa s vami radi stretneme aj inokedy. Bližšie informácie ohľadom sviatostí, farské oznamy…nájdete na našej webovej stránke:  http://bytca.fara.sk/o-nas/farske-oznamy

Poďakovanie:  Ďakujeme všetkým, ktorí konajú službu v našich kostoloch a tým, ktorí sa starajú o výzdobu a čistenie kostola; vďaka za akúkoľvek pomoc, obety a milodary.

Blahoželáme všetkým oslávencom, vyprosujeme im od Pána Boha, na orodovanie Sedembolestnej Panny Márie a Všetkých svätých, veľa milostí, zdravia, úspechov a po smrti Nebeské kráľovstvo.

Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí potvrdila rozhodnutie Konferencie biskupov Slovenska prijímať Eucharistiu aj po skončení pandemickej situácie  do rúk. Veriaci sa môžu slobodne rozhodnúť, ako prijmú Telo Kristovo: prijatie do úst ako aj prijímanie do rúk sú rovnako legitímne.

Pohrebné obrady. Vybavujeme telefonicky s pohrebnou službou.

Sviatosť krstu vysluhujeme prvú sobotu v mesiaci v kostole 8. 30. Treba sa dohodnúť s kňazom – aj na vypísaní žiadosti. Ponúkame 3 videokatechézy pre rodičov a krstných rodičov. V prvej sú vysvetlené niektoré symboly krstnej liturgie, druhá podčiarkuje tému odovzdávania viery a záväzku rodičov a krstných rodičov a v tretej sa venujem modlitbe v rodine. Katechézy trvajú okolo 15 minút, nájdete ich na stránke https://krst.tvoj-strom.info/video .

Krstní rodičia musia mať aspoň 16 rokov, nesmú žiť v nemanželskom zväzku (život v jednej domácnosti bez sviatosti manželstva, alebo majú iba civilný sobáš), musia mať sviatosť birmovania a žiť praktickým sviatostným životom.

Termíny svadieb a prípravu snúbencov riešime individuálne.

Vďaka podnetom z viacerých farností, aj pre pretrvávajúce protipandemické opatrenia, pripravili sme malú alternatívu ku Kurzom pre snúbencov v podobe online Cyklu prednášok manželov pre snúbencov. V rámci prednášok bude dostupná aj diskusia a snúbenci tiež dostanú materiály pre prácu vo dvojici. Snúbenci sa môžu prihlásiť na www.domanzelstva.sk/online.

Našu farnosť je možné podporiť aj prostredníctvom bankového prevodu. Za každý Váš milodar, Pán Boh zaplať!   (č.ú.: SK7709000000000076513187).


Pozvánky