Úmysly

Pondelok

07:00 František Lauko, Mária a Milan | Bojnice

Utorok

16:30 Dominik a syn Peter | Dubnica
17:30 Zdenka Bošková (15. výr.), rodičia, sestra a Ivan | Bojnice

Streda

16:30 na úmysel | Šútovce
17:30 Elena a Viliam, rodičia a súrodenci z oboch strán | Bojnice

Štvrtok

17:30 Šimon, Mária, Slavomír, Anna Bročko a Veronika Koreňová | Bojnice

Piatok

16:30 rodiny Grolmusová a Drabantová | Dubnica
17:30 poďakovanie sv. Júdovi Tadeášovi a prosba o zdravie a Božiu pomoc pre rodinu | Bojnice

Sobota

17:30 manžel a syn Jozef a rodičia z oboch strán | Bojnice

Nedeľa

07:00 Antónia Sabová a Anna | Bojnice
08:30 Anastázia Bátorová (1. výr.) | Šútovce
08:30 Augustína a Valent Šimko a vnuk Pavel | Dubnica
10:00 za farnosť | Bojnice
17:30 Mária a Ivan Oscití a rodičia z oboch strán | Bojnice

Oznamy

Dnes je zbierka na misie.

Vo štvrtok bude vo farskom kostole od 16.00 h. adorácia.

V nedeľu bude stretnutie birmovancov: v Šútovciach o 9.15 h. v kostole a v Bojniciach o 11.00 h. vo fare.

Ak by mal niekto záujem darovať na Vianoce do kostola stromček, ohláste sa vo fare alebo v kostole po sv. omši.

Októbrová zbierka na kostol bola 682 €.

Pán Boh zaplať za vaše dary.

                                                                                                            Anton Eliaš, farár

Tel.: 046/543 96 41, e-mail: bojnice@fara.sk, i-net: http://www.fara.sk/bojnice


Pozvánky