Úmysly

Pondelok

07:00 Ružencové bratstvo |

Utorok

18:30 + Marián Kuzmín, + v rodine Kuzmínovej, Hlinkovej a Poliakovej a za krst vnučky Hanky / Za farnosť |

Streda

07:00 + Viliam Valent |
18:30 + Ján Hedvigy |

Štvrtok

07:00 + rodičia, súrodenci |
18:30 + rodičia, súrodenci a st. rodičia |

Piatok

07:00 + rodičia Vierka a Dušan |
18:30 + Ľudovít Balog |

Sobota

07:30 + dedko Štefan |

Nedeľa

07:30 + Emília Gibalová a za požehnanie pre rodinu |
10:00 + Jozef Jamriška |

Oznamy

  • V utorok sa budeme modliť večeradlo s Pannou Máriou. Začína o 17.30 hod.
  • Vo štvrtok sa budeme modliť Medžugórsky ruženec, začíname o 17.30 hod
  • V piatok bude adorácia od rannej do večernej sv. omše. Po sv. omši sa budeme modliť krížovú cestu.
  • Upratovať kostol prosíme 2. skupinu v sobotu po rannej  omši.
  • Dnes o 15.00 sa budeme modliť krížovú cestu, o 16.00 bude stretnutie miništrantov.
  • Dnes o 19.00 bude mládežnícka adorácia.
  • Krížové cesty sa modlíme v stredy o 17.45 a v piatky po večernej sv. omši..
  • Naše mládežnícke združenie COR prosí farníkov o poukázanie 2% z daní na jeho činnosť. Tlačivá sú pri dverách.
  • prijímanie v našej farnosti bude 4.6.2023 o 10.00 hod.
Odkaz na zdrojovú stránku: https://www.sekier.fara.sk/

Pozvánky