Úmysly

Pondelok

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
16:00 + Miroslav | Farský kostol
17:30 BP a obrátenie Lucie, Lukáša, Samuela a Daniela | Baničné
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Utorok

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
16:00 + Ján | Farský kostol
17:30 + Anton, Rudolf a Mária | Klačno
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Streda

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
07:50 | Farský kostol
16:00 + Adrián | Farský kostol
17:30 + rodičia Jozef a Anna | Baničné
17:30 | Rybárpole
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Štvrtok

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
16:00 Za duše v očistci | Farský kostol
17:30 + Ľudovít, Terézia, Pavol a Gertrúda | Klačno
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Piatok

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
16:00 + Matej, Terézia, Matej a Jozef | Farský kostol
18:15 | Farský kostol
17:30 + Adam, Emília, Ladislav a Ján | Baničné
17:30 | Rybárpole
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Sobota

06:00 Za duše v očistci | Farský kostol
18:15 + Ján, Jozef a rodičia | Farský kostol
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
11:00 | Jezuiti - gr. kat.

Nedeľa

06:00 | Farský kostol
08:00 | Farský kostol
09:30 Za veriacich farnosti | Farský kostol
11:00 + Jozef, Mária a + z rod. Pavlovičovej a Černákovej | Farský kostol
14:30 + Jozef, Anna a Ján | Farský kostol
18:15 Za zdravie a BP Anny, jej detí a vnúčat | Farský kostol
07:30 + Jozef, rodičia a súrodenci | Baničné
09:00 | Baničné
10:30 + rodičia Peter, Anna, Viktor, Anna a Pavol | Baničné
07:30 + Jozef Zlatňanský, biskup | Klačno
09:00 | Klačno
10:30 Za zdravie a Božie požehnanie Terezky a Katky | Klačno
08:00 | Rybárpole
09:30 | Rybárpole
09:00 | Františkánky
07:00 | Jezuiti
09:00 | Jezuiti
10:30 | Jezuiti/ gr.-kat.
10:30 | Jezuiti/ gr.-kat.
20:00 | Jezuiti

Oznamy

1) KRÍŽOVÉ CESTY: Dnes vo farskom kostole vás pozývame na tematickú KC o živote bl. Anny
Kolesárovej, mučenice čistoty. V homílii pri sv. omši o 14:30 priblíži život tejto
blahoslavenej a potom bude viesť krížovú cestu vdp. Pavol Hudák, rektor Domčeka vo
Vysokej nad Uhom.
Krížové cesty v Baničnom sú vždy v piatok o 17:00; v Klačne každú nedeľu o 14:00 h.

2) DUCHOVNÝ MOST: V pondelok vás pozývame duchovne sa spojiť v modlitbách za
bohoslovcov, diakonov a ich predstavených v kňazskom seminári biskupa Jána
Vojtaššáka, nakoľko v tento deň pripadá na našu farnosť Duchovný most; my sa modlíme
za nich, oni za nás.

3) SEMINÁR PRE ŽENY: V pondelok o 17:00 pozývame opäť všetky ženy do farského kostola
na Seminár pre ženy s témou „Objav o sebe pravdu“.

4) POŽEHNANIE MATIEK PRED PÔRODOM: V stredu počas sv. omše o 16:00 h. požehnáme
matky pred pôrodom. Prosíme, aby zaujali miesta pred oltárom Panny Márie.

5) BURZA KNÍH: Projekt burza kníh sa končí. Prosíme, aby ste už nenosili nové knihy. Chceme
sa poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili. Vyzbieralo sa 2 780,76 €. Budú použité na
rekonštrukciu pastoračnej miestnosti. Úprimné Pán Boh zaplať!

6) DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA „VINCENTKE“: Milí rodičia a všetci budúci prváci, špeciálne
pre Vás i ďalších záujemcov, otvára brány školy a teší sa na Vás Základná škola sv.
Vincenta. DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ bude v stredu 15.3.2023 v čase od 14:00 – 17:00 h.

7) ZÁPIS DO „LUJZY“: MŠ sv. Lujzy oznamuje, že do 2. mája 2023 môžu rodičia zapísať dieťa
do MŠ, najmä tie, ktoré majú záujem pokračovať v štúdiu na Základnej škole sv. Vincenta
v Ružomberku.

8) STRETNUTIA MLADÝCH-DOSPELÝCH: Pozývame mladých pracujúcich ľudí
a vysokoškolákov na modlitbové stretnutia, ktoré sa konajú pravidelne raz za dva týždne.
Najbližšie stretnutie bude 18.3. (sobota) o 19:30 v priestoroch Gymnázia svätého Andreja.

9) PREMENA TOUR: Srdečne Vás pozývame na modlitebno – evanjelizačný večer s názvom
“PREMENA TOUR” ktorý sa uskutoční v Sobotu 18.3. o 18:00 vo Veľkej Dvorane Domu
Kultúry. Súčasťou programu budú chvály v podaní kapely Timothy a TWC collectivu
(kolektivu), ďalej modlitby, evanjelizačné slovo, svedectvá a tiež hostia … vstup ZADARMO!

10) POĎAKOVANIE: Ďakujeme ženám a rehoľným sestrám za brigádu na fare; za stravu pre
robotníkov; krížové cesty; stretnutie Spoločne do Lisabonu.

11) PRÁCE NA FARE: elektroinštalácia na chodbe horného poschodia; omietky a obklady
v pastoračnej miestnosti a zadné schodisko.

12) MILODARY NA KOSTOL A PRE POTREBY FARNOSTI: bohuznámy 100 €; bohuznáma 300 €;
❑ bohuznáma rodina na kostol v Klačne 60 €;
❑ Na rekonštrukciu fary: bohuznáma 100 €, 70 €, 20 € bohuznámy kňaz 100 €;
❑ Prostredníctvom farského účtu 16 bohuznámi obetovali za uplynulý týždeň 1 580 €.

Úprimne Pán Boh zaplať za finančnú pomoc pre potreby našej farnosti.

IBAN farského účtu: SK03 0900 0000 0000 5671 1290

 

Kriste, ochraňuj ma v tento deň,
tak som nadmieru odmenený.
Kristus so mnou, Kristus predo mnou, Kristus za mnou,
Kristus buď vo mne, Kristus vedľa mňa, Kristus nado mnou,
Kristus tam, kde líham, Kristus tam, kde si sadám, Kristus tam, kde vstávam,
Kristus nech je v srdci každého, kto na mňa myslí,
Kristus nech je v ústach každého, kto o mne hovorí,
Kristus nech je v očiach každého, kto na mňa hľadí,
Kristus nech je v ušiach každého, kto ma počúva.

Z hymnu sv. Patrika


Pozvánky