Úmysly

Pondelok

06:30 |
18:00 |
13:00 | Pohrebná svätá omša Rajec

Utorok

06:30 |
18:00 |
17:00 | Veľká Čierna

Streda

06:30 |
07:15 | školská kaplnka
18:00 |

Štvrtok

06:30 |
18:00 |

Piatok

06:30 |
17:00 | Sv. omšu pripravujú birmovanci 2. skupiny; po sv. omši bude stretnutie v skupinkách.
17:45 | Ďurčiná

Sobota

06:30 |
18:00 |

Nedeľa

08:00 | 4.pôstna nedeľa
09:30 |
11:00 |
08:00 | Veľká Čierna
09:15 | Malá Čierna
09:15 | Šuja
10:45 | Ďurčiná

Oznamy

Dnes bude pobožnosť krížovej cesty o 14:00 h.

V utorok pri večernej svätej omši v Rajci o 18:00 bude pokračovanie pôstnej katechézy na tému Rodina.
       
Pobožnosť krížovej cesty vo farskom kostole sa modlíme:
v piatok o 16:15 h,
v nedeľu o 14:00 h.
Na filiálkach v piatok o 17.00 a v nedeľu o 14.00.
   
   
Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže za obvyklých podmienok (prijatie Eucharistie. modlitba na úmysel sv.otca, vyhýbanie sa hriechu) získať úplné odpustky. Pobožnosť krížovej cesty si môžete pripraviť ako jednotlivci, spoločenstvo… Treba sa zapísať do zoznamu pri vchode do kostola.
Úplné odpustky možno získať za obvyklých podmienok aj každý piatok v pôstnom období, ten, kto po prijatí Eucharistie sa pomodlí modlitbu ,,Dobrý a preláskavý Ježišu.“
   
Stretnutie pašiového zboru bude v nedeľu po krížovej ceste v Pastoračnom centre.
Pozývame Vas, rozšíriť jeho rady.
   
Farská charita Rajec Vás pozýva do pôstnej aktivity zbierkou trvanlivých potravín.
Kôš, kam môžete potraviny prinášať počas pôstu, sa nachádza pri oltári. Za naše rodiny ĎAKUJEME
Ak viete o niekom, kto by potreboval pomôcť, spokojne sa nám ozvite: 0910 955 122 Terézia, 0904 243 723 Alena
   
Aj tento týždeň bude sestrička prinášať sv. prijímanie chorým v určené dni od 10:00 h.
   
Ponuka časopisov
k dispozícii sú nové čísla katolíckej tlače:
– Katolícke noviny,
– Posol,
– Slovo medzi nami
– Naša Žilinská diecéza
   
Všetkým prajeme milostivý a požehnaný čas pôstu.

Odkaz na zdrojovú stránku: https://www.farnostrajec.sk/

Pozvánky