Úmysly

Pondelok

17:45 † Štefan a Františka Pomajboví a švagriná Jozefína s manželom Štefanom Za živých a zosnulých členov ruže p. Augustíny Balážovej | Považany

Utorok

17:45 Za živých a zosnulých členov ruže p. Augustíny Balážovej | Považany

Streda

17:45 † Pavol Melicher (2. výročie), syn Pavol, rodičia z oboch strán a švagor František | Potvorice

Štvrtok

17:45 † rodina Glasnáková, Beňová a ich deti | Považany

Piatok

17:45 Za zdravie a Božiu pomoc | Považany

Sobota

17:45 † manžel Jozef Kubica (nedožitých 85 rokov) | Považany

Nedeľa

07:30 † Jozef a Anna Jamboroví, syn Jozef, švagriná Vlasta a rodina | Považany
09:00 Za farníkov | Potvorice
10:30 † Jozef Pullmann (6. výročie), manželka Helena a syn Miroslav | Považany

Oznamy

  • Pán Boh odmeň za upratovanie kostolov a akúkoľvek pomoc!
  • Prihlásení pútnici do Poľska si môžu v sakristii kostolov vyzdvihnúť základné informácie o púti a najneskôr do 19. marca uhradiť zálohu vo výške 100EUR na osobu.
  • V stredu v Potvoriciach a vo štvrtok v Považanoch o 17:00 pobožnosť krížovej cesty.
  • Vo štvrtok v Považanoch sa opäť zamyslíme nad životom a odkazom sv. Faustíny Kowalskej: o 17:00 krížová cesta s citátmi z Denníčka sv. Faustíny; o 17:45 sv. omša s tematickou kázňou.
  • Pán Boh odmeň za milodary!

Pozvánky