Úmysly

Pondelok

06:45 manželia Harcegoví, Terézia a Anton |
18:00 zom.rodičia Mrázikoví |

Utorok

06:45 rodičia Orolínoví a ich deti |
18:00 manžel Jozef a rod. z ob. strán |

Streda

06:45 +manželia Šnircoví Alojz a Helena |
18:00 Erika, Renatka, Alicka a Magduška |

Štvrtok

06:45 manžel a jeho rodičia |
18:00 Ján Šramka a rodičia z ob. strán |

Piatok

06:45 Helena a Katarína |
18:00 za zdravie a PB pre rodinu Mitalovu a Čačkovu |

Sobota

06:45 Pohrebná |
18:30 Miroslav Ďurian |

Nedeľa

07:00 rodičia Brigita a Karol Matejoví, brat a neter |
09:00 manžel Jozef a rodiny Záhumenska a Mikova |
10:30 za veriacich |
18:30 manžel Jozef Rondoš a syn Jozef a rod. z ob. str. |

Oznamy

– Milodary na kostol : Bohu známa -50,-€, Bohu známa z krstu -30,-€, Bohu známa -20,-€, Bohu známa – 10,-€, Bohu známa z pohrebu -50,-€. Za vaše dary srdečné Pán Boh zaplať.

– Upratovanie kostola má na starosti ruža pani Márie Ondruškovej.
– Krížová cesta v pôstnom čase je v piatok o 17,30 h a v nedeľu o 15.h.

Na ekostol sv. omša bude vždy v nedeľu o 10,30 h., ako aj prikázaný sviatok

Odkaz na zdrojovú stránku: https://www.partizanske.fara.sk/

Pozvánky