Úmysly

Pondelok

18:00 Poďakovanie za 80 rokov života manžela | Močenok

Utorok

17:00 † Gabriel Lenický (M) | Horná Kráľová
18:00 † Dagmar, Barbora, rodina Sabová a Olšovska | Močenok

Streda

07:00 † rodičia a rodina Révayová, Moriová a Fedorová | Močenok

Štvrtok

17:00 † Jozef a Júlia Ištokovičoví, Helena a Jozef | Horná Kráľová
18:00 Za zdravie a Božiu pomoc – manželia Blehoví, syn Miloslav a Štefan s rodinami, vnuk Miloslav s rodinou | Močenok

Piatok

10:30 Sv. spoveď a sv. omša – penzión Orlík | Močenok - O
17:00 † František Lešš | Horná Kráľová
18:00 † Alexandra | Močenok

Sobota

07:00 † Veronika Horváthová – 1. výročie | Močenok
10:00 Krsty | Močenok
18:30 † Jozefína a Michal Blehoví, syn Vincent, dcéry Etela a Rozália | Močenok

Nedeľa

07:00 † rodičia Kolenčíkoví a Čaganekoví | Močenok
08:30 † Štefan a Helena Rendekoví a Eva | Horná Kráľová
09:30 † Eva a Alžbeta (M) | Horná Kráľová
10:30 Za farnosť a farníkov – PP | Močenok
13:30 Krížová cesta (M) | Horná Kráľová
14:30 Krížová cesta | Horná Kráľová
14:30 Krížová cesta | Močenok

Oznamy

HC = Horný cintorín, DC = Dolný cintorín,  ZBP – zdravie a Božiu pomoc, KsK – Kostol svätého Kríža Močenok, PP – priamy prenos v Močenskej televízii resp. cez internet,

 

LITURGICKÝ KALENDÁR:

 

Pondelok: Féria
Utorok: Féria
Streda: Féria
Štvrtok: Féria
Piatok: Féria
Sobota: Féria
Nedeľa: 4. pôstna nedeľa – nedeľa radosti

ODKAZY:

Priame prenosy svätých omší z Močenku cez internet – prenos začne 10 min pred sv. omšou: https://www.mocenok.sk/clanok/priame-prenosy-sv-omsi-aj-na-stranke-obce

http://www.tvlux.sk/ – TV LUX

http://www.lumen.sk – rádio Lumen

https://www.radiomaria.sk/pocuvat/. – rádio Mária

http://www.katolickenoviny.sk/ – Katolícke noviny

http://www.tkkbs.sk – tlačová kancelária KBS

http://sk.radiovaticana.va/ – vatikánsky rozhlas

http://www.svatepismo.sk/ – sväté písmo (online)

 

Upratovanie kostola poprosíme:

Močenok: č. d.: Močenok: 955 – 1202 (ul. Cintorínska, Lipová, Úzka, Borzagoš, Hájska), v sobotu ráno po sv. omši

H. Kráľová č. d.: 700 – 720, v sobotu o 14.00 hod.

 

Litánie:

H. Kráľová:  13.30 hod. (M), 14.30 hod. – Krížová cesta

Močenok:     14.30 hod. – Krížová cesta – močenská Kalvária(ak bude zlé počasie vo Farskom kostole v Močenku)

FARSKÉ OZNAMY:                                  

    

Dnes popoludní sa budeme modliť Pobožnosť Krížovej cesty v Močenku – Kalvárii o 14.30 hod. spolu s farnosťou Šaľa – Veča. V prípade zlého počasia sa bude modliť Krížová cesta vo Farskom kostole. Poprosíme tých, ktorí sa chcú modliť zastavenie na krížovej ceste, že si zastavenie môžu prísť vziať text zastavenia pred krížovou cestou.

 

 V tomto týždni sa budú zapisovať úmysly sv. omší na mesiac apríl, máj a jún. Zapisovať sa budú v Močenku od pondelku po sv. omši a v Hornej Kráľovej od utorku od 16.00 hod. v sakristii kostola.

         

Na budúcu nedeľu 19.3.2023 sa bude konať zbierka pre potreby našej farnosti, na zaplatenie faktúr. Úprimne všetkým darcom – Pán Boh odplať!

 

Chceme pozvať mladých mužov, ktorí v sebe cítia povolanie ku kňazstvu, že sa môžu prihlásiť do Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre. Prihlášky do Kňazského seminára a na štúdium katolíckej teológie v Nitre pre akademický rok 2023/2024 možno podať do 30. apríla 2023. Podrobnosti k podávaniu prihlášok a informácie u kňazov vo farnosti.

 

Počas pôstneho obdobia bude v piatok pred večernou sv. omšou bývať pobožnosť Krížovej cesty. Začne pol hodinku pred sv. omšou. V nedeľu popoludní namiesto litánií bude v našich kostoloch bývať pobožnosť Krížovej cesty. V prípade pekného počasia bude v Močenku Krížová cesta bývať v nedeľu na Kalvárii. (dáme vždy vedieť v nedeľných oznamoch) Počas pôstu bude močenská kalvária otvorená každú nedeľu od rannej sv. omše cca. 8.00 do 18.00 hod. k súkromnej modlitbe.

 

TERMÍNY 1. SV. PRIJÍMANIA VO FARNOSTI MOČENOK

Močenok 21.5.2023 o 10.30 hod. 

Horná Kráľová 28.5.2023 o 10.00 hod. 

 

V prvopiatkovom týždni spovedáme nasledovne: 

Pondelok: Močenok: 17.30 – 18.30 hod. (17.00 – 18.00 hod. – zimný čas)

Utorok:     Močenok: 17.30 – 18.30 hod.  (17.00 – 18.00 hod. – zimný čas)

                  Horná Kráľová 16.30 – 17.30 hod. (16.00 – 17.00 hod. – zimný čas)

Streda:    Močenok: 6.30 – 7.00 hod.

Štvrtok:   Močenok: 18.30 hod. – počas celej sv. omše – podľa potreby (17.30 hod. – zimný čas)

                 Horná Kráľová: 16.30-17.30 hod. (16.00 – 17.00 hod. – zimný čas)

Piatok:    Močenok: 17.30 hod. sv.  spoveď, Prvopiatková pobožnosť po skončení sv. omše.

                                      (17.00 hod. sv. spoveď – zimný čas)

                Horná Kráľová: 16.30 hod. sv. spoveď, Prvopiatková pobožnosť po skončení sv. omše.

                                     (16.00 hod. sv. spoveď  – zimný čas)

 

Spovedanie a duchovná služba v DSS a domovoch dôchodcov vo farnosti Močenok: 

Penzión Orlík: každý týždeň v piatok od 10.00 hod. o 10.30 hod.+ sv. omša

Domov dôchodcov Milosrdný Samaritán: každý druhý týždeň v mesiaci v stredu od 14.00 hod. + sv. omša

DSS Adventus: každý prvý týždeň v mesiaci v piatok od 9.30 hod. + sv. omša

DSS Duslo: posledný týždeň v mesiaci – viď. oznamy

 

OHLÁŠKY O SVIATOSTI MANŽELSTVA:

 

Ohlášky sobášov, ktoré budú v iných farnostiach.

Bez žiadosti farského úradu, kde budete mať sobáš, nemôžeme verejne robiť ohlášky, nakoľko ide o administratívny a právny úkonAk chcete mať ohlášky v našej farnosti a máte sobáš inde, oslovte farský úrad, kde máte sobáš, aby nám zaslal žiadosť a údaje o ohláškach. Potom my radi uverejnime vaše ohlášky, ako to aj pravidelne robíme, aj v našich farských oznamoch. Za pochopenie ďakujeme.

 

SLUŽBA LEKTOROV:

 

Farníci, ktorí pravidelne čítajú, alebo aj noví záujemcovia, ktorí majú záujem čítavať čítanie alebo modlitby veriacich (prosby) počas svätých omší, sa môžu prísť vždy po svätých omšiach zapísať na presný deň do sakristie kostola.

V tomto týždni čítajú lektori čítania počas svätých omší podľa nasledovného rozpisu:

 

Služba lektorov v nasledujúcom týždni:

Deň Svätá omša Čítanie Lektor
 

Nedeľa

12. marec

 

           

           

 

7.00 hod.

 

 

10.30 hod.

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

p. Stachová

p. Šuvada

p. Nováková

 

K. Rábeková

p. Hanková

p. Kútna

Pondelok

13. marec

18.00 hod. 1. čítanie

prosby

p. Goldbergerová

p. Kútna

Utorok

14. marec

18.00 hod.  1. čítanie

prosby

p. Kollárová

p. Bleho

Streda

15. marec

7.00 hod. 1.čítanie

prosby

p. Goldbergerová

p. Révayová

Štvrtok

16. marec

18.00 hod. 1. čítanie

prosby

p. Hanková

p. Šuvada

Piatok

17. marec

18.00 hod. 1. čítanie

prosby

p. Kútna

deti

 

Sobota

18.marec

 

 7.00 hod.

 

  

 

18.30 hod.

1. čítanie

prosby

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

p. Straňáková

p. Nováková

 

p. Sklenárová

p. Vereš

p. Révayová

 

Nedeľa

19. marec

 

 

 

7.00 hod.

 

 

10.30 hod.

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

p. Nováková

p. Stachová

p. Kollárová

 

p. Hanková

p. Horňáková

p. Horváthová

 

Samozrejme, máte možnosť sa prihlásiť aj na odber mailinglistu. Čo je to a ako vlastne funguje mailinglist? Mailinglist je akási forma elektronického letáku – poskytnete nám Vašu e-mailovú adresu a keď sa udeje alebo bude mať udiať niečo významné, my Vám o tom pošleme mail, možno s nejakou fotografiou… Mailinglist nebude pravidelný, skôr taký občasný, takže e-mailovú schránku Vám zahlcovať určite nebudeme – vyskúšajte si to kliknutím na oranžové tlačítko nižšie: [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]


Pozvánky