Úmysly

Pondelok

17:30 – + rodičia |

Utorok

06:15 – Za zdravie a BP pre rod. Tomkovú, Matuchovú a Kelemenovú a za duše v očistci |
17:30 – + Veronika |

Streda

06:15 – + Dušan, Jozef, Gizela, Štefan a Anna |
17:30 – + Zdenka |

Štvrtok

06:15 – + Jozef a Ivan Mendel |
17:30 – Za manžela Milana |

Piatok

06:15 – Za nové duchovné povolania |
17:30 – + Jozef, Ľudmila, Jozef, Katarína, Ján a Zuzana |

Sobota

07:00 – Za zosnulých farníkov |
17:30 – + Jozef |

Nedeľa

07:00 – Za zdravie a BP, obrátenie brata Jozefa |
08:30 – + Vincent, Otília a Ján |
11:00 – Za farníkov |

Oznamy

Farské oznamy:

 • Dnes o 15:00 bude krížová cesta, ktorú budú viesť modlitby matiek.
 • Za upratovanie kostola ďakujeme farníkom z Ľadovne a Jahodníkov a ostatným, ktorí pomohli. Na budúcu sobotu prosíme o upratovanie kostola farníkov z Podhája a  ostatných ochotných farníkov, ktorí chcú a môžu pomôcť.
 • Sv. spoveď – Pondelok – Sobota – od 17:00 v kostole. (Nie počas sv. omše).
 • Úradné hodiny – Úradné záležitosti vybavujeme: Utorok – Piatok po rannej alebo večernej sv. omši, alebo podľa dohody cez telefón alebo e-mail.
 • V utorok v rámci večernej sv. omše bude stretnutie prvoprijímajúcich detí.
 • Štvrtok od 17:00 – 17:30 bude Adorácia.
 • V piatok o 16:45 bude Krížová cesta, ktorú budú viesť modlitby otcov.
 • V piatok v rámci večernej sv. omše bude stretnutie birmovancov, ktoré bude pokračovať aj po sv. omši na fare.
 • V nedeľu o 15:00 bude krížová cesta, ktorú budú viesť birmovanci, o týždeň Mariánske večeradlo.
 • Birmovancom a rodičom s deťmi, ktoré sa pripravujú na prvé sv. prijímanie pripomíname potrebnú účasť na nedeľných sv. omšiach a stretnutiach.
 • Kto by sa chcel zúčastniť Mariánskeho večeradla 25.3. o 18.00 v Bratislave, nech sa čím skôr prihlási u pani Zajasenskej. Viac informácií nájdete na plagáte.
 • V sobotu 25.3. po večernej sv. omši o 18:30 vás pozývame do nášho kostola na Modlitbu chvál.
Odkaz na zdrojovú stránku: https://www.martin.fara.sk/

Pozvánky