Úmysly

Pondelok

06:15 + Jozef a Anna |
17:00 + Viktor, Agáta, Mária, Viktor |

Utorok

06:15 BPZ pre deti |
17:00 + Jozef – 1. výročie |

Streda

06:15 + Jozef |
17:00 + Anton, Justína, Anton | Ondrašová
17:00 + Mária, Ján, Ladislav, Pavol |

Štvrtok

06:15 + Štefan, Irena a Irena |
17:00 BPZ pre Gabrielu |

Piatok

06:15 + Jozef a Júlia |
17:00 BPZ pre Máriu s rodinou | Ondrašová
17:00 + Ján a Jozef Vraštiakovci |

Sobota

07:00 + Jozef a Mária |
17:00 BPZ pre Mareka |

Nedeľa

06:15 Za ľud farnosti |
08:00 Na úmysel celebranta |
09:15 Na úmysel celebranta |
10:45 Na úmysel celebranta |
18:15 Na úmysel celebranta |
08:00 + Františka | Ondrašová

Oznamy

  • Pobožnosť krížovej cesty vo farskom kostole bude v pôstnom období v piatok po večernej svätej omši a v nedeľu o 14.00. Krížová cesta v Ondrašovej bude v piatok o 16.15 a v nedeľu o 14.00.
  • V pondelok 13.3.2023 si pripomíname 10. výročie zvolenia Sv. Otca Františka. Pamätajme na neho vo svojich modlitbách.
  • V utorok po večernej sv. omši bude na fare stretnutie lektorov.
  • Vo štvrtok bude adorácia vo farskom kostole od 16:00 do sv. omše.
  • O upratovanie kostola prosíme skupinu č. 9.
Odkaz na zdrojovú stránku: http://www.faralm.sk

Pozvánky