Úmysly

Pondelok

06:45 +Miroslav a Jozef Krnáčov | Farský kostol
18:00 +Ivan Bajchyo | Farský kostol

Utorok

06:45 +Alžbeta a Róbert | Farský kostol
18:00 +Ondrej a Teodora Patayoví | Farský kostol

Streda

06:45 za BP pre Jozefov z rodiny Ivanovej a Kopřivovej | Farský kostol
16:30 Isten segítségéért és áldásáért nagybetegnek | Plébánia templom/maď.
18:00 +Mária a Štefan Maladioví a rodičia | Farský kostol

Štvrtok

06:45 +Ján a Rozália Mandrákoví, synovia a starí rodičia | Farský kostol
18:00 za BP a zdravie pre Jozefínu | Farský kostol

Piatok

06:45 +Jozef a Helena Sirotoví a rodičia | Farský kostol
16:30 Matildka gyógyulásának kegyelméért | Plébánia templom/maď.
18:00 +Jozef Švaral | Farský kostol

Sobota

07:30 - pohrebná | Farský kostol
18:00 +Dušan Gallus | Farský kostol

Nedeľa

07:30 +Jozef Valkovič a rodičia z oboch strán | Farský kostol
08:45 +Dvoráckovics László és Mária, fiuk László és menyük Iveta | Plébánia templom/maď.
10:30 za farské spoločenstvo | Farský kostol
15:00 KRÍŽOVÁ CESTA | KALVÁRIA
18:00 za BP pre mamu Annu | Farský kostol

Oznamy

  • Po pobožnosti krížovej cesty na Kalvárii o 15.00 bude vo farskom kostole už o 16.00 Mariánske večeradlo.
  • Spolok sv. Vincenta prosí o 2% z daní za rok 2022.Vaše 2% pomôžu ľuďom, ktorí sa ocitli v núdzi. Finančné dary budú použité na potraviny, lieky, školské potreby, nedoplatky riešenie problémových situácií. Tlačivá nájdete vzadu na stolíku.
  • Na budúcu, tretiu, nedeľu 19. 3. môžete odovzdať po všetkých svätých omšiach svoje milodary na lavice a energie. Pre všetkých dobrodincov vyprosujeme hojné požehnanie. Osobitne chceme poďakovať darkyni, ktorá osobne priniesla veľmi štedrý milodar. Pán Boh zaplať!
  • Rovnako ďakujeme za milodary, ktoré posielate na náš farský účet: SK18 0900 0000 0000 2861 1284
  • Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk


Mons. Ján Bednár, dekan

 

Odkaz na zdrojovú stránku: http://www.faralevice.sk/

Pozvánky