Úmysly

Pondelok

06:45 | KRÁSNO
14:00 | KRÁSNO Pohrebná sv. omša

Utorok

06:45 | KRÁSNO
17:00 | KALINOV

Streda

06:45 | KRÁSNO
17:00 | KRÁSNO

Štvrtok

06:45 | KRÁSNO
17:00 | KRÁSNO Adorácia do 18:00

Piatok

06:45 | KRÁSNO Krížová cesta Krásno o 17:15
17:00 | KALINOV Krížová cesta Kalinov o 16:15
18:00 | KRÁSNO Mládežnícka sv. omša

Sobota

07:00 | KRÁSNO
18:00 | KRÁSNO

Nedeľa

07:45 | KRÁSNO
09:30 | KALINOV
10:45 | KRÁSNO Krížová cesta o 15:00

Oznamy

1. V piatok večer vás pozývame na mládežnícku sv. omšu o 18:00 vo farskom kostole v Krásne.
2. V pôstnom období vás pozývame na pobožnosť Krížovej cesty, ktorá býva v piatok v Kalinove
o 16:15 a v Krásne o 17:15. V nedeľu v Krásne i v Kalinove bude krížová cesta o 15:00.
3. Slávnosť 1. sv. prijímania bude v naše farnosti v nedeľu 21. mája.
4. Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za milodary na kostol. Nech Vám to náš dobrotivý Boh
mnohonásobne odmení.
5. Modlime sa za mier a pokoj vo svete.
6.Upratovanie a čistenie kostola: Krásno: čísla domov 1411 – 1440
Kalinov: v piatok po sv. omši


Pozvánky