Úmysly

Pondelok

07:00 +otec, 40.výr., manželka, nevesta a vnuk | Karmel
07:30 Na úmysel celebranta |
17:30 +Martin Fašanga, 1.výr. a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu |

Utorok

07:00 +manžel Jaroslav, rodičia z oboch strán a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu | Karmel
17:30 Na poďakovanie za 35.rokov života dcéry Anny, za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu a za dary Ducha Svätého |

Streda

07:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Jozefa | Karmel
17:30 +Mária Fekiačová, 40.výr., manžel Jozef a syn Štefan |

Štvrtok

07:00 +Ján | Karmel
17:30 Na poďakovanie za 70.rokov života Jozefa, za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu, +manželka |

Piatok

07:00 +Mária Malatincová | Karmel
17:30 Na poďakovanie za 80.rokov života Mikuláša, za Božiu pomoc pre rodinu a +rodičia z oboch strán |

Sobota

07:00 +otec Jozef, nedožitých 90.rokov, matka Amália a brat Jozef | Karmel
07:30 Za ružu Dariny Hakelovej |
17:30 +Mária Ostrihoňová, 1.výr. a manžel Peter |

Nedeľa

07:30 +manžel Pavol, nedožitých 75.rokov a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu | Karmel
07:45 +Jozef, Helena a rodičia z oboch strán |
09:00 +Júlia Sliacka, 15.výr. |
10:30 +dekan Jozef Závodský a rodina Malatincová |
17:30 Za veriacich |

Oznamy

 • Upratovanie kostola má v tomto týždni na starosti ruža č.39. Dariny Hakelovej.
 • V pondelok je vo farskom kostole podľa diecézneho rozpisu celodenná adorácia.
  Sviatosť Oltárna bude k poklone vystavená po rannej sv. omši a zakončenie poklony
  bude o 17.15 hod. Srdečne Vás všetkých na túto adoráciu pozývame a zároveň prosíme
  hnutia a spoločenstvá našej farnosti aj jednotlivcov, aby sa zapísali na adoráciu počas
  celého dňa.
 • V pôstnom období sa budeme spoločne modlievať Krížovú cestu v piatok o 16.50 hod.,
  v nedeľu po sv. omši o 10.30 hod a na Kalvárii so začiatkom o 15.00 hod. Pri
  spoločnej modlitbe Krížovej cesty môžeme za obvyklých podmienok získať úplné
  odpustky. V dnešnú nedeľu o 15.00 hod. pozývame na túto pobožnosť zvlášť rodiny
  našej farnosti, za ktoré bude pobožnosť krížovej cesty obetovaná.
 • Srdečne pozývame na nácvik spevokolu, ktorý bude v sobotu o 15.00 hod. v kostole.
  Budú sa nacvičovať piesne Kvetnej nedele a Veľkonočného trojdnia, ktoré budú
  spievané počas sviatkov Veľkej noci. Vítaní sú všetci: muži, žena i mládežníci. Teší sa
  na Vás organista Janko Juriga.
 • Prvonedeľná zbierka z minulej nedele bola 1550,20 €. Za dary vám vyslovujeme Pán
  Boh zaplať.

ThLic. Ľuboš Sabol – dekan farár

Odkaz na zdrojovú stránku: http://detva.fara.sk/

Pozvánky