Úmysly

Pondelok

07:00 Za Božie pož. pre rodinu Gondovú |

Utorok

18:30 + Pavol Olejár a Marián Andráš / + Ondrej Ozan – zádušná |

Streda

07:00 + Ján a Július |
18:30 + Ondrej, Mária, Rozália a František |

Štvrtok

07:00 Za Božie. pož. pre svokrovcov |
18:30 Za B. požehnanie pre rod. Michálekovú |

Piatok

07:00 + rod. Černová a Danišová |
18:30 + Milan Fašang |

Sobota

07:30 + Milan, rodičia a st. rodičia |

Nedeľa

07:30 + rodičia Horní a Šátorovci |
08:45 | DSS
10:00 Za Božie požehnanie pre rodinu Balážovú |

Oznamy

  • V pondelok, stredu, štvrtok a v piatok budú sv. omša ráno o 7.00 hod.
  • Vo štvrtok pozývame dôchodcov na raňajky na faru.
  • Vo štvrtok po večernej sv. omši sa budeme modliť modlitby a spevy Taizé. Pozývame vás.
  • V piatok bude adorácia od rannej do večernej sv. omše.
  • V piatok po večernej sv. omši bude na fare stretnutie mládeže.
  • Upratovať kostol prosíme 4. skupinu v sobotu po rannej  omši.
  • Dnes o 19.00 bude mládežnícka adorácia.
  • Dňa 4.2.2023 vás pozývame na farský ples do Zvolenky. Cena je 45 €.


Pozvánky