Úmysly

Pondelok

06:30 + Emil, Kamil a Emília | kňaz
12:00 + manžel Milan, brat Jozef, rodičia Paulína a Michal a stará mama Magdaléna | Kraus
17:00 EKUMENICKÉ BOHOSLUŽBY |
18:00 + Ján, Mária, Anna, Agneska a Evka | Ščúry

Utorok

06:30 + rodičia Ján a Anna, starí rodičia, Ján a rodina Macková | Kraus
12:00 + Mária, Katarína a Ján | kňaz
18:00 + Ján Benko | Ščúry

Streda

06:30 Za zdravie a BP pre rodinu Nemčokovú, za Máriu a celú jej rodinu | kňaz
12:00 Za zdravie a BP pre rodinu Kelementovú, Drevenú a Fízeľovú | Kraus
18:00 Za zdravie a BP pre Janku Kunštárovú s rodinou | Kaniansky

Štvrtok

06:30 + Emil | Ščúry
12:00 Za zdravie a BP pre deti Andreja, Alicu, Petra a Jaroslava | kňaz
18:00 + manžel Vojtech, rodičia Anna, Ján, František, Angela a Vladimír | Kraus

Piatok

06:30 + kňazi z Bratkovice | Ščúry
12:00 + Juraj, Elena, rodičia a starí rodičia | Kaniansky
18:00 Lieskovec-miestny úmysel | Ščúry
18:00 + rodičia a starí rodičia z obidvoch strán | Kraus

Sobota

06:30 + Mária a Pavol, ich rodičia a ostatná zosnulá rodina | Ščúry
18:00 Za pochovaných v tomto týždni | Kaniansky

Nedeľa

07:00 + členovia ružencového bratstva | Ščúry
09:00 Za farnosť | Kaniansky
09:30 Lieskovec - miestny úmysel | Ščúry
10:30 + Agnesa a celá zosnulá rodina | Kraus
19:00 + rodičia Anna a Július | Matúš OP

Oznamy

 • Do stredy prebieha Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. V rámci neho vás spolu s ďalšími miestnymi kresťanskými denomináciami pozývame na ekumenické bohoslužby.
 1. V pondelok sa stretneme v našom farskom kostole o 17:00 hod. Prihovorí sa nám pravoslávny duchovný otec Marek Ignacík.
 2. V stredu sme pozvaní do evanjelického chrámu o 17:00 hod. Príhovor prednesie pán dekan Jozef Kraus.
 • Januárové modlitbové trojdnie Modlitieb matiek a Modlitieb otcov sa uskutoční od piatka do nedele (27. – 29. januára):
 1. v piatok o 17:00 hod. vo fare;
 2. v sobotu po rannej svätej omši vo fare;
 3. v nedeľu po rannej svätej omši (o 7:00 hod.) v Mariánskej kaplnke.
 • V mesiaci február má náš dekanát, spolu s dekanátom Detva, službu pri prvosobotnej púti na Starých Horách. Svätú omšu 4. februára, pri ktorej budeme ďakovať za všetkých zasvätených, bude celebrovať diecézny biskup Mons. Marián Chovanec. Prosíme, zapíšte sa čím skôr v sakristii, aby sme mohli objednať autobus. (Ak si to nechávate na poslednú chvíľu, vznikajú nám z toho zbytočné komplikácie.) Odchod od Krajskej knižnice bude o 8:30 hod.
 • Pozývame vás na Farský karneval, ktorý organizujú mladí našej farnosti v sobotu 4. 2. o 15:00 hod. Program sa bude odohrávať v priestoroch telocvične cirkevnej základnej školy. Bližšie informácie nájdete na plagáte (link).
 • V mesiaci október plánujeme farský pútnický zájazd do Svätej zeme. Viesť nás bude skúsený sprievodca vdp. Marián Mlynárik, farár z Dobrej Nivy. Presný termín, cenu a ďalšie potrebné informácie zverejníme čoskoro. Zvlášť prosíme našich farníkov, ktorí zvažujete účasť, aby ste sa prihlásili v sakristii kostola čím skôr, nakoľko svoj záujem prejavujú aj farníci iných farností.
 • K 31. marcu ukončí svoju prevádzku predajňa textilu Glamour. Jej priestory na prízemí farskej budovy s výmerou 65 m2 ponúkame na prenájom za 1 035 € mesačne (vrátane zálohy za kúrenie). Ak by ste mali záujem o tieto priestory, môžete sa informovať vo farskej kancelárii.
 • Srdečne ďakujeme za vašu štedrosť formou milodarov na bankový účet farnosti. Dávame do pozornosti elektronický zvonček, na ktorý môžete využiť pohodlný spôsob QR kódu, ktorý načítate pomocou svojej bankovej aplikácie.

IBAN: SK72 1111 0000 0066 1528 6006.

https://farazv.sk

 


Pozvánky