Úmysly

Pondelok

18:00 Za otca, matku a dieťatko | féria

Utorok

07:00 Za B. požehnanie pre sestry, príbuzných, priateľov a dobrodincov a poďakovanie za modlitby | Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, sp.

Streda

07:00 Za + príbuzných | Obrátenie sv. Pavla apošt., sv.

Štvrtok

18:00 Za zdravie a B. pož. pre p. Magdalénu Holosovú, pri príl. 90. r. | Sv. Timoteja a Títa, bisk., sp.

Piatok

18:00 Za zdravie a pomoc Božiu pre Martu | féria

Sobota

07:00 Za zdravie a B. pomoc pre Helenku | Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, spom.
18:00 + Milka, + Gabriela a + Julka | Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, spom.

Nedeľa

07:30 Za veriacich | Štvrtá nedeľa v Cezročnom období /A/
09:30 Za dobrodincov našej farnosti | Štvrtá nedeľa v Cezročnom období /A/

Oznamy

 • Vo štvrtok 26. januára o 09:30 hod. budú celodiecézne kňazské rekolekcie v Badíne.
  Prosím o Vaše modlitby pre toto duchovno – pracovné stretnutie kňazov s p. biskupom.
 • V sobotu o 09:00 hod. bude v kostole nácvik liturgie detskej sv. omše
  s prvoprijímajúcimi deťmi z II. a IV. ZŠ, ale aj s ďalšími, ktorí sa chcú tejto udalosti
  zúčastniť. Prosím, aby deti prišli v sprievode dospelých z rodiny.
 • V sobotu po večernej sv. omši bude tradičná polhodinová adorácia, sprevádzaná
  spevmi chrámového zboru, ktorý spieva pri všetkých väčších slávnostiach v našej
  farnosti. Odovzdajte toto pozvanie aj Vašim príbuzným a známym.
 • Sv. omša pre rodiny s deťmi bude v nedeľu o 09:30 hod. Srdečne ste pozvaní.
 • Spoločenstvo Modlitieb matiek pozýva všetky matky na modl. trojdnie od 27. 29. 1.
  2023 v Kostole Sedemb. P. Márie v Žiari nad Hronom. Podrobný program je na
  plagátiku.
 • S blížiacim sa farským plesom chcem osloviť tých, ktorí by boli ochotní venovať nejaké
  hodnotné predmety do tomboly a aj touto formou prispieť na chod našej cirkevnej školy.
 • Na budúcu nedeľu bude zbierka na energie. Za milodary vyslovujem vopred úprimné Pán
  Boh zaplať.

Pozvánky