Úmysly

Pondelok

17:30 | Senec / maď./ AB
18:30 + členovia rodín | Senec / slov. / MF

Utorok

06:00 | Senec / maď. / AB
17:00 | Sv. Martin / slov. / RH
18:30 + Priska Döményová 25. výr. úmrtia | Senec / slov. / PG

Streda

06:30 Za zdravie a pomoc v rodine | Senec / slov. / JD
17:00 | Senec / maď. / RH
18:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Martinu, Adrianu, Michaelu, Silviu | Senec / slov. / MF

Štvrtok

17:30 | Senec / maď. / AB
18:30 | Tureň / maď. / AB
18:30 Na úmysel | Senec / slov. / JD

Piatok

17:30 | Senec / maď. / AB
18:30 + Milan Szábo 10. výr .úmrtia | Senec / slov. / JD

Sobota

17:30 | Senec / maď. / AB
18:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre dcéry Ivanku a Zorku | Senec / slov. / MF

Nedeľa

07:00 Poďakovanie za dar života | Senec / slov. / JD
08:15 | Senec / maď. / AB
08:15 | Tureň / slov. / MF
09:30 | Tureň / maď. / AB
09:30 Za veriacich | Senec / slov. / JD
11:00 | Senec / maď. / AB
11:00 | Sv. Martin / slov. / RH
18:30 + Eleonora Martinisková | Senec / slov. / MF

Oznamy

JD– o. Jozef Dúc, AB – o. Andrej Bošňák, MF– o. Michal Fratrič, RH – vdp. Rudolf Hudek

Ostatné oznamy:

  • ŠTVRTKOVÁ ADORÁCIA – Štvrtková adorácia poobede od 14:00 až do večerných sv. omší. Povzbudzujeme  veriacich, aby prišli na návštevu k Oltárnej sviatosti a nenechali Pána Ježiša samého v kostole. 
  • FARSKÝ PLES – Po niekoľkoročnej prestávke sme sa rozhodli usporiadať v našej farnosti farský ples, ktorý sa uskutoční v sobotu 18. februára 2023 tradične v sále Strednej odbornej školy automobilovej a podnikania na Kysuckej 14 v Senci. Začiatok je naplánovaný na 20:00. Cena lístka je 25 eur. Predaj lístkov bude prebiehať po nedeľných omšiach o 9:30 a po večerných svätých omšiach v prikázané sviatky. Lístky si je možné objednať aj na emaili faraples2023@gmail.com. Pre menšie deti bude v budove školy pripravený program s možnosťou prespania, aby sa mohli zabaviť aj rodičia s deťmi. Ďakujeme mladým z farnosti, za ich obetavú prácu pri príprave plesu.
  • STRETNUTIE BIRMOVANCOV- Bude vo štvrtok na sv. omši a po nej v pastoračnom centre.
  • TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA JEDNOTU KRESŤANOV – Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. 
  • POTÁBOROVÉ STRETKO – Bude v piatok v pastoračnom centre od 17:00 do 21:00, vrátane sv. omše.
  • NOVÍ ZÁUJEMCOVIA O PODOMOVÚ NÁVŠTEVU KAPLNKY PANNY MÁRIE – Môžu sa naďalej zapisovať v sakristii.
  • SVETOVÉ DNI MLÁDEŽE – Pozývame mladých zúčastniť sa SDM v Lisabone so Svätým Otcom, 30. júla – 7. augusta 2023, spolu s našou farnosťou (s kaplánom Michalom Fratričom). Vek: 15 až 30 rokov (v čase SDM). Cena je 310 eur za balík pútnika plus do 500 eur cesta. Prosíme záujemcov, aby sa zapisovali v sakristii, do nedele 5. februára, aby sme mohli čím skôr doriešiť dopravu. Zatiaľ sa prosím oficiálne neregistrujte.
  • STRETNUTIE RODIČOV PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ – uskutoční sa v stredu 1.2. počas prípravy detí. Rodičia sa zídu v pastoračnom centre, od 18:00 do 19:00.
  • PRÍPRAVA DO MANŽELSTVA V SENCI – Príprava do manželstva vo forme 9 stretnutí sa uskutoční v Senci v Pastoračnom centre od 31.1. po sv. omšiach.
  • SVIATOK SV. FRANTIŠKA SALESKÉHO – V utorok 24.1. vás srdečne pozývame na slávenie sviatku sv. Františka Saleského, sv. omšu bude celebrovať salezián Pavol Grach. Po sv. omši bude v kostole krátka prezentácia o živote svätca.