Úmysly

Pondelok

06:30 ZBP Miloš | Sabinov
18:00 ZBP Mária (65 r.) | Sabinov

Utorok

06:30 ZBP rod Krídlová | Sabinov
18:00 +Jozef +Klára +Štefan +Dominik | Sabinov
06:00 +Mária +Andrej +Mária +Martin | Jakubovany

Streda

06:30 +Štefan | Sabinov
18:00 +Zuzana | Sabinov
18:00 +Milan +Mária +Štefan +Alžbeta | Orkucany

Štvrtok

06:30 ZBP Laura (18 r.) | Sabinov
18:00 ZBP Patrik (45 r.) s rod. | Sabinov
18:00 +Pavlína | Jakubovany

Piatok

06:30 ZBP rodiny Jána a Evy | Sabinov
08:00 na úmysel | Sabinov
18:00 +Viktor +Mária +Jakub +Helena | Sabinov
18:00 ZBP Imrich s rod. | Orkucany

Sobota

06:30 +Jozef | Sabinov
18:00 +Mária +Bartolomej | Sabinov
18:00 ZBP Pavol s rod. | Jakubovany

Nedeľa

07:30 | Sabinov
09:00 | Sabinov
10:30 | Sabinov
18:00 | Sabinov
09:00 +rod. Reváková | Jakubovany
10:30 +rod. Porembová, Šimková, Krafčíková | Orkucany

Oznamy

ZDRUŽENIE FAUSTÍNUM pozýva svojich členov na stretnutie, ktoré sa uskutoční dnes, 22.1.. Začne v kostole o 15.00 Hodinou milosrdenstva a po nej bude pokračovať v priestoroch Farského úradu.

MODLITBY CHVÁLY Srdečne vás pozývame na januárové modlitby chvály 27.1.2023 (piatok) po večernej sv. omši o 18.45 vo farskom kostole.

TERMÍNY SLÁVENÍ V NAŠEJ FARNOSTI

Prvé sv. prijímanie:

ZŠ ul.17. novembra: 30.4. 2023 o 9.00 a 11.00

ZŠ Cirkevná a súkromná: 7.5. 2023 9.00

ZŠ ul. Komenského: 7.5. 2023 11.00

Jakubovany: 14.5. 2023 11.00

Orkucany: 14.5. 2023 9.00

Sviatosť birmovania: 25.6. 2023 o 11.00

https://farnostsabinov.sk/oznam/315