Úmysly

Pondelok

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
16:00 Za obrátenie, uzdravenie a Bož. pomoc pre Branka | Farský kostol
17:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu | Baničné
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Utorok

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
16:00 + Agnesa, Vendelín, Florián a Elena | Farský kostol
17:30 + Štefan a Marta | Klačno
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Streda

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol

Štvrtok

07:50 | Farský kostol

Streda

16:00 + Ján, Anna, Terézia a Žofia | Farský kostol
17:30 + Ján Bradiak | Baničné
17:30 | Rybárpole
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Štvrtok

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
16:00 | Farský kostol
17:30 | Klačno
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Piatok

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
16:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Šimčekovú | Farský kostol
18:15 | Farský kostol
17:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre dobrodincov | Baničné
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Sobota

06:00 Za obrátenie Vladimíra, Boženy a Jána s rodinami | Farský kostol
18:15 + Štefan | Farský kostol
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Nedeľa

06:00 | Farský kostol
08:00 | Farský kostol
09:30 Za veriacich farnosti | Farský kostol
11:00 + Žofia | Farský kostol
14:30 + manžel Jozef | Farský kostol
18:15 + František | Farský kostol
07:30 + Jozef a Emília | Baničné
09:00 | Baničné
10:30 + manžel Peter | Baničné
07:30 | Klačno
09:00 | Klačno
10:30 + Peter, Mária a Štefan | Klačno
08:00 | Rybárpole
09:30 | Rybárpole
09:00 | Františkánky
07:00 | Jezuiti
09:00 | Jezuiti
10:30 | Jezuiti/ gr.-kat.
20:00 | Jezuiti
20:00 | Jezuiti

Oznamy

1) STRETNUTIE RODIČOV: Dnes, 22.1.2023 po sv. omši o 14:30 (o 15:30) v kostole sv. Ondreja bude
stretnutie rodičov prvoprijimajúcich detí. Pre tých, ktorí sa dnes nemôžu zúčastniť je určený
náhradný termín vo štvrtok 26.01.2023 o 17.00 h. v priestoroch farského úradu.

2) ORDINARIÁT OS A OZ SR: V stredu, 25.01.2023 pri príležitosti sviatku sv. Šebastiána, patróna
Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR, pozývame všetkých príslušníkov
a zamestnancov ozbrojených zložiek našej farnosti, spolu so svojimi duchovnými, ďakovať za
prijaté Božie dobrodenia a prosiť o silu Ducha Svätého pre výkon tak špecifickej služby.

3) NEDEĽA KATOLÍCKEJ UNIVERZITY V RUŽOMBERKU: Na budúcu nedeľu 29.01.2023 o 14:30 h.
v kostole sv. Ondreja budeme sláviť sv. omšu pri príležitosti Nedele Katolíckej univerzity v našom
meste. Hlavným celebrantom bude diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš. Pozývame študentov,
zamestnancov, ich rodiny a všetkých priateľov KU. Táto slávnosť bude vysielaná v priamom
prenose aj Rádiom LUMEN.

4) KANDIDÁTI NA BIRMOVKU: Úprimne blahoželáme a tešíme sa z 99 kandidátov birmovania, ktorí
úspešne zvládli v piatok prijímacie pohovory. Teraz bude nasledovať rozdelenie do skupín.
Kontaktovať vás budú vaši animátori.

5) KATECHUMENÁT: Tento týždeň začíname prípravu dospelých, ktorí by sa chceli dať pokrstiť alebo
si doplniť sviatosti (1. sv. prijímanie a birmovku). Povzbuďte svojich priateľov a príbuzných, ktorí
uvažujú nad touto prípravou a neváhajte nás kontaktovať telefonicky alebo mailom do konca
týždňa.

6) RUŽENCOVÉ BRATSTVO: Stretnutie nových členov ružencového bratstva, ktorí vypísali prihlášku,
bude v nedeľu 05.02.2023 o 13:45 h. vo farskom kostole.

7) POZVÁNKY: Spoločenstvo pri Katolíckej univerzite srdečne pozýva na Otvorené stretnutie so sv.
omšou v nedeľu 29. januára o 9:30 h. v Kostole sv. Rodiny Rybárpole.

8) MILODARY NA KOSTOL A PRE POTREBY FARNOSTI:
❑ Burza kníh: 1 246,40 €;
❑ Bohuznáma rodina 70 €.

Úprimne Pán Boh zaplať za finančnú pomoc pre potreby našej farnosti.

IBAN farského účtu: SK03 0900 0000 0000 5671 1290

12) OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva chcú prijať:
❑ Michal ČUVALA bývajúci v Ružomberku a Lucia MAGOVÁ, bývajúca v Ružomberku ohlasujú sa
dnes po prvý raz. Zahrňme snúbencov do modlitieb.

 

„Osloboďte si občas svoje srdce od ľudí,
aby ste mohli pokojne hovoriť s Bohom o veciach svojej duše“.
Sv. František Saleský