Úmysly

Pondelok

06:30 |
18:30 |

Utorok

06:30 |
18:30 |

Streda

06:30 |
17:30 | Milochov
18:30 |

Štvrtok

06:30 |
18:30 |

Piatok

06:30 |
18:30 |

Sobota

06:30 |
18:30 |

Nedeľa

07:00 |
08:30 |
10:00 | detská
11:30 |
18:30 |

Oznamy

  1. V utorok bude sv.  Františka Saleského, v stredu Obrátenie sv. Pavla, vo štvrtok sv. Timoteja a Títa a v sobotu sv. Tomáša Akvinského.
  2. Pozývame vás na Fašiangový ples v našej farnosti, ktorý bude v Katolíckom dome v sobotu o dva týždne, februára. Zatiaľ je ešte veľa voľného miesta. Prihlásiť sa ešte dá v kostole zajtra v pondelok po večernej sv. omši v sakristii, alebo na sekretariáte školy sv. Augustína najneskôr do stredy. Informácie sú na plagáte.
  3. Upratovanie kostola: časť Lány, 2. skupina ul. Nábrežná
  4. Sviatosť manželstva: Karol Turanec z Rajca a Jana Blažeková z Pov. Bystrice