Úmysly

Pondelok

17:45 † Viktor Kerak, zať Eduard a rodičia z oboch strán | Považany

Utorok

17:45 † Ján a Anna Kanovskí, ich deti, nevesty a vnukovia | Považany

Streda

17:45 Za jednotu kresťanov | Potvorice

Štvrtok

17:45 † vdp. Ján Kučerík (12. výročie) | Považany

Piatok

17:45 † manžel a rodičia z oboch strán | Považany

Sobota

17:45 † manžel Štefan, sestra Mária a rodičia z oboch strán | Považany

Nedeľa

07:30 † Mária Dedíková (ned. 70 rokov) | Považany
09:00 Za farníkov | Potvorice
10:30 Prosba o zdravie a Božiu pomoc | Považany

Oznamy

 • Pán Boh odmeň za upratovanie kostolov a akúkoľvek pomoc!
 • Dnes o 14:30 sa v Považanoch uskutoční čítanie zo Svätého písma. Započúvame sa do novozákonných spisov:
  Jakubov list a dva Petrove listy. Prosíme 13 ochotných ľudí o pomoc s čítaním kapitol.
  Veriaci, ktorý nábožne číta alebo počúva Sväté písmo aspoň 30 minút, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
 • Vo štvrtok v Považanoch eucharistická adorácia: 17:00 vyloženie Sviatosti; 17:15 spoločná poklona.
 • Pozývame na 4. reprezentačný ples farnosti, ktorý sa bude konať v piatok 10.2.2023 v kultúrnom dome v Považanoch o 19:00. Do tanca hrá DJ Marián Kukla. Vstupenky v cene 35 EUR (prípitok, prvá večera, zákusok, minerálka, druhá večera) v predaji od budúcej nedele; zarezervovať si môžete od pondelka 23.1.2023 u p. farára. Prosíme o pomoc s cenami do tomboly. Dovoľujeme si upozorniť, že ples je v prvom rade určený pre členov farského spoločenstva, ktorí pri predaji vstupeniek budú uprednostnení.
 • Pán Boh odmeň za milodary!
  Dnes je zbierka na katolícke školstvo Trnavskej arcidiecézy. Pán Boh odmeň!

 

Oficiálne farské oznamy:
https://www.facebook.com/rkcfarnostpovazany/
https://sk-sk.facebook.com/rkcfarnostpovazany/