Úmysly

Pondelok

06:45 za zdravie a PB pre Vilmu Valachovu k 86.nar |
18:00 Július Drábek,otec,st.otec a manžel |

Utorok

06:45 za zdravie a PB pre rodinu |
18:00 Pavel Stručka |

Streda

06:45 rodina Košútová a Kereková a Tomhauzerová |
18:00 babka Mária, dedko Štefan a mamička Vlasta |

Štvrtok

06:45 za uzdravenie manžela |
18:00 za zdravie a Božie požehnanie pre Július a Borisa |

Piatok

06:45 rodičia Ševčíkoví, st. rodičia a rodina Machaliková |
18:00 rodičia Chalmovskí, sestry, švagrovia a ost. rodina |

Sobota

06:45 Pohrebná |
18:30 Emília a Teodor Dovaloví |

Nedeľa

07:00 rodina Sameková, Ďatelinková a Mikušová |
09:00 Etela Bečicová |
10:30 za veriacich |
18:30 Ján a Zuzana Norkoví |

Oznamy

Milodary na kostol : Bohu známa -100,-€, Bohu známa z pohrebu -150,-€, Bohu známa -50,-€, Bohu známa z pohrebu -40,-€. Za vaše dary srdečné Pán Boh zaplať.

– Upratovanie kostola má na starosti ruža pani Margity Hlaváčkovej.

– Kňazské rekolekcie budú v Kňazskom seminári Badíne vo štvrtok. Začnú sa sv. omšou o 9,30 h.

– Na základe oznámenia z biskupského úradu v Banskej Bystrici sv. birmovania v našej farnosti v tomto školskom roku bude v sobotu 3. júna 2023 o 10.h. Sviatosť vyslúži našim birmovancom o. biskup Marián Chovanec.

Na ekostol sv. omša bude vždy v nedeľu o 10,30 h., ako aj prikázaný sviatok.


Pozvánky