Úmysly

Nedeľa

07:00 † rodičia Helena a Alexander a dcéra Zuzana 60 rokov života pre Jána | Č
09:00 Za farníkov | Č
11:00 49. výročie sobáša Evy a Bohuslava | R
18:30 † manžel Ján, rodičia z oboch strán a ostatná zosnulá rodinu | R

Pondelok

07:00 † Milan Cvik (1. výročie) | K
18:30 † Věra Vrbová (pohrebná) | Č

Utorok

07:00 † rodičia, starí rodičia z.o.s. a za Božie požehnanie pre živú rodinu | R
18:30 † Oľga Kotlebová, rodičia z oboch strán a za dary Ducha Svätého pre celú živú rodinu | Č

Streda

07:00 † rodičia z.o.s.a Jozef | R
17:00 † rodičia Pavlechoví a Belanoví a prosba o Ducha Svätého pre živú rodinu | K

Štvrtok

07:00 † Štefan a Emília Kopčanoví | R
18:30 † Rudolf a Mária Chovaňákoví | Č

Piatok

07:00 † manžel a rodičov z oboch strán |
18:30 Za Božie požehnanie pre rodinu | R

Sobota

07:00 Na úmysel | R
18:30 † rodičia Pavol a Magdaléna | Č

Nedeľa

07:00 † manžel, bratia, sestra a za Božie požehnanie pre živú rodinu | Č
09:00 Za farníkov | Č
11:00 † manžel Štefan Kukučka a jeho rodičia | R
18:30 † otec, svokor, Rudolf a starí rodičia z oboch strán | R

Oznamy

1. Pokračuje prenos nedeľných omší 9.00.https://camstreamer.com/redirect/4d2f820fe2fc992/S-56722

2. Vo farnostiach Trnavskej arcidiecézy dnes konáme zbierku na katolícke školstvo. Vďaka vaším milodarom budeme môcť aj naďalej finančne pomáhať katolíckym školám pôsobiacim na území Trnavskej arcidiecézy. Za všetky milodary vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

3. Dnes v nedeľu 22.1. po večernej svätej omši vás pozývame na modlitbu Liturgie hodín, spievaných vešpier v našom farskom kostole.

4. V stredu o 17.00 bude sv. omša s katechézou pre prvoprijímajúce deti.

5. V týždni modlitieb za zjednotenie kresťanov vás pozývame na ekumenické modlitbové stretnutie v túto stredu 25. januára o 18.00 v našom farskom kostole. Prispejme aspoň spoločnou modlitbou, ako jedným ústretovým krokom, k vzájomnej jednote.

6. V spolupráci s Komunitou Blahoslavenstiev organizujeme duchovnú obnovu farnosti, ktorá začne v tento piatok večernou svätou omšou 18.30 a bude pokračovať modlitbou chvál. V sobotu 28. januára nás čaká pestrý program: 9.00 spoločná modlitba chvál v past. centre, 9.30 prednáška o posolstve sv.Terézie z Lisieux pre dnešného moderného kresťana, rozhovory, popoludní od 14.30 rôzne workshopy  pre mladých, pre manželov, pre ľudí v pomáhajúcich profesiách a tiež pre všetkých ostatných. Obnovu zavŕšime o 17.00 animovanou adoráciou a následne večernou svätou omšou s komunitou o 18.30. Využime možnosť duchovne načerpať a zažiť spoločenstvo. Bližšie informácie o pripravovanej akcii i o Komunite nájdete na výveske a webovej stránke.

7. V piatok po večernej omši bude stretnutie birmovancov.

8. Upratovanie kostola má v tomto týždni v sobotu ráno skupina č.8. Prosíme dobrovoľníkov, ktorí sú ochotní doplniť skupinu č.5, lebo niektorí členovia sa odsťahovali z mesta. Prihlásiť sa môžete v sakristii.

9. Hľadáme osobu, ktorá by bola ochotná pomáhať v našej farnosti s kvetinovou výzdobou v chráme. Záujemci sa môžu prihlásiť u pani kostolníčky Mariany Pastorkovej.


Pozvánky