Úmysly

Pondelok

18:00 † Ladislav, sestričky Ambrózia a Natália | Močenok

Utorok

17:00 † Irena Lenčéšová (M) | Horná Kráľová
18:00 † Alžbeta a Július Vorosoví, zať Miroslav | Močenok

Streda

07:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre deti a vnukov | Močenok
14:30 Sv. spoveď a sv. omša v DD Milosrdný Samaritán | Močenok - MS
14:30 † Mária Rábeková – pohrebná | Močenok - DC

Štvrtok

09:00 Sv. spoveď a sv. prijímanie o.z. Monika Duslo | Močenok - D
17:00 † Ján Lenčéš a rodičia | Horná Kráľová
18:00 † Vojtech a Marta Kollároví | Močenok

Piatok

10:30 Sv. spoveď a sv. omša v penzióne Orlík | Močenok - O
17:00 † Ignác Fábik | Horná Kráľová
18:00 † rodina Kondrótová, Vladimír, Helena, Vladimír a Mária | Močenok

Sobota

07:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre syna Radoslava a rodinu | Močenok
10:00 Krsty | Močenok
17:00 † Mária Baková a rodičia z oboch strán | Močenok

Nedeľa

07:00 † Katarína a Ľudovít, rodičia z oboch strán a ich deti, Jozef a Alžbeta Karlubíkoví | Močenok
08:30 † Jozef a Anna Lenčéšoví, rodičia z oboch strán | Horná Kráľová
09:30 † rodina Slamková a Popelková (M) | Horná Kráľová
10:30 Za farnosť a farníkov – PP | Močenok
13:30 Nedeľné litánie (M) | Horná Kráľová
14:30 Nedeľné litánie | Horná Kráľová
14:30 Nedeľné litánie | Močenok

Oznamy

HC = Horný cintorín, DC = Dolný cintorín,  ZBP – zdravie a Božiu pomo

 

LITURGICKÝ KALENDÁR:

 

Pondelok: Féria
Utorok: Spomienka sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi
Streda: Sviatok Obrátenie sv. Pavla, apoštola
Štvrtok: Spomienka sv. Timoteja a Títa, biskupov
Piatok: Féria
Sobota: Spomienka sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi
Nedeľa: 4.  nedeľa v cezročnom období 

ODKAZY:

Priame prenosy svätých omší z Močenku cez internet – prenos začne 10 min pred sv. omšou: https://www.mocenok.sk/clanok/priame-prenosy-sv-omsi-aj-na-stranke-obce

http://www.tvlux.sk/ – tv LUX

http://www.lumen.sk – rádio Lumen

https://www.radiomaria.sk/pocuvat/. – rádio Mária

http://www.katolickenoviny.sk/ – Katolícke noviny

http://www.tkkbs.sk – tlačová kancelária KBS

http://sk.radiovaticana.va/ – vatikánsky rozhlas

http://www.svatepismo.sk/ – sväté písmo (online)

 

Upratovanie kostola poprosíme:

Močenok: č. d.: 1 – 158 (ul. Biskupa Klucha, Chalupy) , v sobotu po sv. omši

H. Kráľová č.d.: 560 – 580, v sobotu o 14.00 hod.

Litánie:

H. Kráľová    13.30 hod. (M), 14.30 hod.

Močenok

14.30  – modlitba posv. ruženca

15.00 – Korunka Božieho Milosrdenstva

15.15 – litánie k menu Ježiš + pobožnosť za jednotu kresťanov

 

FARSKÉ OZNAMY:

 

Od 18. – 25. januára je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. V našej farnosti bola sv. omša na tento úmysel slávená v pondelok 16.1.2023. Úplné odpustky sa udeľujú veriacemu, ktorý sa počas Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov zúčastní na niektorej z bohoslužieb a taktiež na zakončení tohto týždňa modlitieb. Zakončenie týždňa modlitieb za jednotu v našej farnosti bude dnes na nedeľných litániách vo Farskom kostole.

 

V tomto roku si pátri Verbisti pripomínajú 100. výročie príchodu spoločnosti na Slovensko. V rámci týchto osláv by sme mali v našej farnosti sväté misie od 26.2. – 5.3. 2023. Chcem Vás pekne poprosiť, v rámci príprav na misie Vás pozývam všetkých modliť sa za misie v našej farnosti. Na konci posvätného ruženca sa pripojí modlitba za misie. Taktiež vzadu na stolíku sú natlačené modlitby, skúsme aspoň jednu za deň sa na tento úmysel pomodliť a tak pripraviť duchovnú prípravu na tento požehnaný čas v našej farnosti pre všetkých ľudí dobrej vôle.

 

Poprosíme lektorov, aby sa zapísali v sakristii kostola v Močenku na čítanie v mesiaci február.

 

V Hornej Kráľovej aj v Močenku (ranné sv. omše) sú ešte voľné úmysly, kto by mal záujem môže si ich zapísať.

 

sobotu 28.1.2023 sa uskutoční XII. ročník Farského plesu. Večerná sv. omša ktorou sa začne aj tohtoročný ples sa presúva na 17.00 hod.!

 

TERMÍNY 1. SV. PRIJÍMANIA VO FARNOSTI MOČENOK

Močenok 21.5.2023 o 10.30 hod. 

Horná Kráľová 28.5.2023 o 10.00 hod. 

 

V prvopiatkovom týždni spovedáme nasledovne: 

Pondelok: Močenok: 17.30 – 18.30 hod. (17.00 – 18.00 hod. – zimný čas)

Utorok:     Močenok: 17.30 – 18.30 hod.  (17.00 – 18.00 hod. – zimný čas)

                  Horná Kráľová 16.30 – 17.30 hod. (16.00 – 17.00 hod. – zimný čas)

Streda:    Močenok: 6.00 – 7.00 hod.

Štvrtok:   Močenok: 18.30 hod. – počas celej sv. omše – podľa potreby (17.30 hod. – zimný čas)

                 Horná Kráľová: 16.30-17.30 hod. (16.00 – 17.00 hod. – zimný čas)

Piatok:    Močenok: 17.30 hod. sv.  spoveď, Prvopiatková pobožnosť po skončení sv. omše.

                                      (17.00 hod. sv. spoveď – zimný čas)

                Horná Kráľová: 16.30 hod. sv. spoveď, Prvopiatková pobožnosť po skončení sv. omše.

                                     (16.00 hod. sv. spoveď  – zimný čas)

 

Spovedanie a duchovná služba v DSS a domovoch dôchodcov: 

Penzión Orlík: každý týždeň v piatok od 10.00 hod. o 10.30 hod.+ sv. omša

Domov dôchodcov Milosrdný Samaritán: každý druhý týždeň v mesiaci v stredu od 14.30 hod. + sv. omša

DSS Adventus: každý prvý týždeň v mesiaci v piatok od 9.30 hod. + sv. omša

DSS Duslo: posledný týždeň v mesiaci – viď. oznamy

 

OHLÁŠKY O SVIATOSTI MANŽELSTVA:

 

Ohlášky sobášov, ktoré budú v iných farnostiach.

Bez žiadosti farského úradu, kde budete mať sobáš, nemôžeme verejne robiť ohlášky, nakoľko ide o administratívny a právny úkonAk chcete mať ohlášky v našej farnosti a máte sobáš inde, oslovte farský úrad, kde máte sobáš, aby nám zaslal žiadosť a údaje o ohláškach. Potom my radi uverejnime vaše ohlášky, ako to aj pravidelne robíme, aj v našich farských oznamoch. Za pochopenie ďakujeme.

 

SLUŽBA LEKTOROV:

 

Farníci, ktorí pravidelne čítajú, alebo aj noví záujemcovia, ktorí majú záujem čítavať čítanie alebo modlitby veriacich (prosby) počas svätých omší, sa môžu prísť vždy po svätých omšiach zapísať na presný deň do sakristie kostola.

V tomto týždni čítajú lektori čítania počas svätých omší podľa nasledovného rozpisu:

 

Služba lektorov v nasledujúcom týždni:

Deň Svätá omša Čítanie Lektor
Nedeľa

22. január

 

 

7.00 hod.

 

 

10.30 hod.

1. čítanie

2. čítanie

prosby

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

p. Kollárová

p. Stachová

p. Nováková

 

K. Rábeková

p. Hanková

p. Horváthová

Pondelok

23. január

18.00 hod. 1. čítanie

prosby

p. Vereš

p. Kollárová

Utorok

24. január

18.00 hod. 1. čítanie

prosby

p. Goldbergerová

p. Šuvada

Streda

25. január

7.00 hod. 1. čítanie

prosby

p. Bleho

p. Révayová

Štvrtok

26. január

18.00 hod. 1. čítanie

prosby

p. Hanková

p. Goldbergerová

Piatok

27. január

18.00 hod. 1. čítanie

prosby

p. Balážiová

deti

Sobota

28. január

7.00 hod.

 

 

18.30 hod.

1. čítanie

prosby

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

p. Bleho

p. Nováková

 

PLES

PLES

PLES

Nedeľa

29. január

 

7.00 hod.

 

 

10.30 hod.

1. čítanie

2. čítanie

prosby

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

p. Kollárová

p. Šuvada

p. Nováková

 

p. Vereš

K. Rábeková

p. Hanková

 

 

Samozrejme, máte možnosť sa prihlásiť aj na odber mailinglistu. Čo je to a ako vlastne funguje mailinglist? Mailinglist je akási forma elektronického letáku – poskytnete nám Vašu e-mailovú adresu a keď sa udeje alebo bude mať udiať niečo významné, my Vám o tom pošleme mail, možno s nejakou fotografiou… Mailinglist nebude pravidelný, skôr taký občasný, takže e-mailovú schránku Vám zahlcovať určite nebudeme – vyskúšajte si to kliknutím na oranžové tlačítko nižšie: [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

.

Pozvánky