Úmysly

Pondelok

17:30 – + Jozef, Júlia, Vojtech, Mária, Marta a Anna |

Utorok

06:15 – Za Božie požehnanie a Božiu pomoc pre Veroniku |
17:30 – + Martin, Pavlína, Ján a Martin |

Streda

06:15 – Za rodinu Tomkovú, Matuchovú a Kelemenovú a za duše v očistci |
17:30 – + Margaréta, Ivan, Michal, Ján, Alžbeta, Ivan, Alexander, Michal, Ivan, Alexander |

Štvrtok

06:15 – + Anna Fúrová (1. výročie) |
17:30 – + Mária, Štefan, Anna a Vojtech |

Piatok

06:15 – 1. Za požehnanie manželstva pre Aničku a Andreja 2. Za zdravie a BP a dary DS pre Štefana, Janku, Zuzku a Romana |
17:30 – + rodičia a súrodenci Emil, Palko, Jana a Jozef |

Sobota

07:00 – Za zosnulých farníkov |
17:30 – + Želmíra a Rozália |

Nedeľa

07:00 – + Štefan, Jozef, Jana, Štefan, Mária, František, Anna, Adam, Anton a Štefan |
08:30 – + Jozef |
09:40 | vojenská
09:45 | Dražkovce
11:00 – Za farníkov |

Oznamy

Pozvania a informácie:

  • Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z časti mesta Stred a ostatným, ktorí pomohli. Na budúcu sobotu prosíme o upratovanie kostola farníkov z Prednádražia a pozývame všetkých ostatných ochotných farníkov, ktorí môžu pomôcť.
  • Sv. spoveď – Pondelok – Sobota – od 17:00 v kostole. (Nie počas sv. omše).
  • Úradné hodiny – Úradné záležitosti vybavujeme: Utorok – Piatok po rannej alebo večernej sv. omši, alebo podľa dohody cez telefón alebo e-mail. V tomto čase si môžete prísť zapísať úmysly sv. omší na mesiac február.
  • Štvrtok od 17:00 – 17:30 bude Adorácia.
  • V piatok v rámci večernej sv. omše bude stretnutie birmovancov, ktoré bude pokračovať aj po sv. omši na fare.
  • Pozývame vás na Farskú púť do rakúskeho pútnického mesta Mariazell, ktorá sa uskutoční  v sobotu 13. mája 2023. Cena na osobu je 45 €. Prihlásiť sa môžete na fare do 31. 3. 2023 so zálohou 25 €. Viac informácií nájdete na plagáte vo výveskách.
  • Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Pozývame vás k modlitbe aj na tento úmysel. Počas týchto dní bude pridaná na sv. omšiach aj prosba za jednotu.

Farské oznamy – Farnosť sv. Martina (mtmesto.sk)


Pozvánky