Úmysly

Pondelok

+ Ján Hotový, mesačná sv. omša | súkromná

Utorok

18:00 + Alžbeta Rigová, mesačná sv. omša | Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Streda

06:30 + Zosnulí z rodiny Schwarcovej | OBRÁTENIE SV. PAVLA, APOŠTOLA, sviatok
13:00 + Mária Maliová, pohrebná sv. omša |

Štvrtok

06:30 + Gabriel Szorád, mesačná sv. omša | Sv. Timoteja a Títa, biskupov, spomienka

Piatok

18:00 + dekan Vincent Malý, 15. výročie a sestra Bernarda | Sv. Angely Merici, panny, ľubovoľná spomienka

Sobota

08:00 + Anna Kamenická, 2. výročie | Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

Nedeľa

08:00 + Terézia Kováčová, mesačná sv. omša | 4. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
10:00 + Anna Ďurčeková, 4. výročie |

Oznamy

Od 18. do 25. januára prebieha Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Myslime na tento úmysel vo svojich modlitbách, aby Pán medzi nami vytváral a upevňoval jednotu. Úplné odpustky sa udeľujú veriacemu, ktorý sa počas Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov zúčastní na niektorej z bohoslužieb a taktiež na zakončení tohto týždňa modlitieb.

Vo štvrtok bude sv. omša ráno o 6:30 bez adorácie, lebo idem na dvojdňové celoslovenské synodálne stretnutie, na ktoré ma pozval pomocný otec biskup Peter Beňo.

Ďakujem vám za milodary pre potreby farnosti. Za uplynulý týždeň ste prispeli sumou 230,-€. Nech vás za to dobrotivý Pán odmení!