Úmysly

Pondelok

06:00 Za ZBP Márie, Barbory, Milana |
18:00 Za BP pre rodinu |

Utorok

06:00 † Ondrej, Matej, Ján |
18:00 † Pavol |

Streda

06:00 † Ján |
18:00 † Vincent Kandráč |

Štvrtok

06:00 † Jozef, Veronika, Jozef |
18:00 Za ZBP pre Jarmilu |

Piatok

06:00 † Michal, Pavol, Michal |
18:00 Na úmysel darcu z Michigenu (USA) |

Sobota

06:30 Za ZBP pre r. Dvorčákovú |
19:00 † Dana |

Nedeľa

08:00 Za veriacich farnosti |
09:00 † Ján a Paulína | GK
10:00 Za ZBP Márie, Marty s rod., Jána s rod., Štefana s rod. |
19:00 † Jozef a Mária |

Oznamy

SVÄTÉ OMŠE POČAS TÝŽDŇA:

Bazilika sv. Jakuba ranná 6:00, sobota 6:30, večerná 18:00, sobota 19:00

 

BUDÚCA NEDEĽA:

Bazilika sv. Jakuba 8:00, 10:00, 19:00

Gymnaziálny kostol 9:00

Bazilika na Mariánskej hore —–

Závada 8:00

Levočská Dolina 9:00

Humanitár 10:00

1.V stredu 25. januára v Bazilike sv. Jakuba o 16:30 sa všetky cirkvi v Levoči
budeme spoločne modliť na záver týždňa modlitieb za jednotu kresťanov.
Srdečne všetkých pozývame na túto modlitbu.
2. Vo štvrtok 26. januára má naša farnosť duchovný most s Kňazským
seminárom. Pamätajme na seminaristov vo svojich modlitbách.
3. Vo štvrtok 26. januára si budeme pripomínať 39 rokov od povýšenia
pútnického kostola Navštívenia Panny Márie na Baziliku menšiu. Vyhlásil ju
Svätý Otec sv. Ján Pavol II. dňa 26. januára 1984. V tento deň budeme sláviť
v bazilike na Mariánskej hore sv. omšu o 16:00.
4. Vo štvrtok bude večerná sv. omša spojená s katechézou pre birmovancov.
5. V piatok bude večerná sv. omša spojená s katechézou pre deti.
Bazilika sv. Jakuba 6:00, sobota 6:30,
18:00, sobota 19:00
Štvrtá nedeľa v Cezročnom období
6. S potešením a hrdosťou vás informujeme, že v týchto dňoch bolo
agentúrou INEKO zverejnené poradie kvality škôl. Naše cirkevné
gymnázium v Levoči sa umiestnilo na 56 mieste z celkových 164
hodnotených gymnázií na Slovensku a bolo označené za školu s veľmi
dobrými výsledkami žiakov. V okresoch Levoča a Spišská Nová Ves sa naše
cirkevné gymnázium umiestnilo na prvom mieste. Ďakujeme vedeniu
gymnázia, pedagógom a zvlášť našim šikovným študentom. Toto
vynikajúce umiestnenie je potvrdením, že naši študenti, v porovnaní s
inými školami rovnakej kategórie, dostávajú to najlepšie.
7. Všetky najnovšie informácie nájdete na webe farnosti farnostlevoca.sk