Úmysly

Pondelok

06:45 +Mária Vasová a Ján Szalai | Farský kostol
18:00 Poďakovanie za 100 r. života sestry Márie | Farský kostol

Utorok

06:45 +Anton, otec Jozef, svokrovci Ondrej a Helena | Farský kostol
18:00 za BP a uzdravenie Rebeky | Farský kostol

Streda

06:45 +Pavol, Jozef, rodičia a +rodina | Farský kostol
16:30 +Tóth Anna | Plébánia templom/maď.
18:00 na úmysel | Farský kostol

Štvrtok

06:45 za BP pre Ernesta | Farský kostol
18:00 +rodina Genčíková | Farský kostol

Piatok

06:45 za BP pre pracovníkov JIS-INTERNÉ | Farský kostol
16:30 +Zoltán Pataky | Plébánia templom/maď.
18:00 na úmysel | Farský kostol

Sobota

07:30 | Farský kostol
18:00 +Ladislav | Farský kostol

Nedeľa

07:30 Za BP, požehnanie a zdravie dcére Silvii | Farský kostol
08:45 Isten áldásáért és Szűz Anya oltalmáért jótevőknek | Plébánia templom/maď.
10:30 za farské spoločenstvo | Farský kostol
18:00 +Michal a Mária Dlutkoví a ich rodina | Farský kostol

Oznamy

Z ustanovenia pápeža Františka slávime dnes NEDEĽU BOŽIEHO SLOVA, ktorá je dňom oslavy, štúdia a šírenia Božieho slova. Povzbudzujeme vás k jeho každodennému čítaniu.

Vyslovujeme úprimné Pán, Boh zaplať za štedré milodary na obnovu lavíc vo farskom kostole sv. Michala!

V nedeľu popoludní o 16.30 vás pozývame na modlitby vo Večeradle vo farskom kostole sv. Michala.

Od 18. 1. do stredy na 25. 1., kedy budeme sláviť sviatok Obrátenia sv. Pavla, apoštola pokračuje Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov v duchu „Učte sa robiť dobro, hľadajte spravodlivosť!”.

Pozývame vás každý štvrtok od 17.00 na adoráciu Najsvätejšej oltárnej Sviatosti do farského kostola sv. Michala.

Srdečne ďakujeme za milodary, ktoré nám posielate na farský účet:
SK18 0900 0000 0000 2861 1284

Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk

Ján Bednár, farár, dekan

 

 


Pozvánky