Úmysly

Pondelok

18:00 |

Utorok

06:30 |
18:00 | Radoľa

Streda

06:30 |
18:00 |

Štvrtok

06:30 |

Piatok

06:30 |
18:00 |

Sobota

18:00 |

Nedeľa

07:30 |
09:00 |
10:30 |
09:00 | Radoľa

Oznamy

• Na vybavenie úradných záležitostí využívajte telefón a mail. V prípade potreby osobného
stretnutia s kňazom sme vám k dispozícii po každej sv. omši.
• Prvoprijímajúce deti a ich rodičov pozývam na sv. omšu v utorok o 18:00 do Radole a v stredu
o 18:00 do farského kostola Panny Márie.
• Birmovancov pozývame na sv. omšu a stretnutie až 4.II.2023 večer.
• V piatok po sv. omši vás pozývame na Eucharistickú adoráciu.
• V sobotu (28. januára) bude v kostole Panny Márie Nikodémova noc. Od 19.00 do 22.00 hod.
Pozývame na adoráciu, modlitbu a príležitosť k svätej spovedi alebo rozhovoru s kňazom.
• Mladí muži, ktorí v sebe cítia povolanie ku kňazstvu a chceli by sa stať kňazmi Žilinskej
diecézy, môžu sa uchádzať o 6-ročné denné štúdium študijného odboru Katolícka teológia,
ktorý je určený kandidátom kňazstva a zároveň o prijatie do Kňazského seminára sv. Gorazda v
Nitre. Bližšie informácie sú k dispozícii na farskom úrade.
• Dnes (v nedeľu) je posledná možnosť zakúpiť si lístky na Ples rodín, v prípade záujmu treba
volať na tel.číslo, ktoré nájdete na plagáte.

Sviatosť zmierenia pol hodinu pred svätými omšami okrem nedele.


Pozvánky