Úmysly

Pondelok

08:00 - za zdravie a B. požehnanie pre sestru Evu |

Utorok

08:00 + Margita a Štefan Gondovci |
17:00 + Anna Sujová |

Streda

08:00 + Lýdia a Janka |
17:00 - za zdravie a B.pomoc pre Natálku, Dominika a vnúčatá |

Štvrtok

17:00 + Viktória Fúrová |

Piatok

08:00 - za zdravie a B.pomoc pre celú rod. Jasenskú |
17:00 + Jozef Melich a Anna Paprčková |

Sobota

17:00 + Ján a Štefan Michálik a rodičia z oboch strán |

Nedeľa

08:00 + Rudolf Michálik |
09:00 - | Krivec
10:00 + Martin a Jarka Sedliakovci |

Oznamy

  • Upratovanie kostola má na starosti ruža Evy Ružičkovej.
  • Dnes po sv. omši o 10.00 h. bude stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí v kostole. Účasť
    je potrebná! Od budúcej nedele budú už prebiehať stretnutia prvoprijímajúcich detí po sv.
    omši o 10.00 h. v kostole.
  • ErKO stretko bude na budúcu nedeľu vo farskej klubovni o 13.30 h. pre všetky deti.
  • Oznamy nájdete aj na stránke farnosti: http://hrinova.fara.sk/sites/default/files/farske_oznamy_23.1.-29.1.2023.pdf

Pozvánky