Úmysly

Pondelok

06:00 poďakovanie za 88 rokov života Márie Chudiakovej | Fk
12:00 + Stanislav Bernolák | Fk
18:00 ZBP a viera pre rod. Pagáčikovú | Fk
18:30 za Margita (70 r) a Anton - BP | Br
07:45 + Ľudovít Dludík | CSŠ

Utorok

06:00 + Viera Leyková | Fk
12:00 + z rodiny Kornélie | Fk
18:00 + Agnes, Izidor Gajdoš | Fk
18:30 za zdravie a BP pre Magdalénu | Br
16:00 + Lukáš, Mária, MichalPavlína a + z rod. Tančokovej a Tkáčikovej | Ns

Streda

06:00 + starí rodičia Jakubjak + Šárek, Tomdlík + Tmák | Fk
12:00 za zdravie a BP pre rodinu Kornélie | Fk
18:00 + Margita a 4 rodičia a starí rodičia | Fk
07:45 za ZBP 50 rokov sobáša | CSŠ
18:30 + Marián Hodana | Br

Štvrtok

06:00 + Emília Zajacová | Fk
12:00 za BP pre Annu Ilčíkovú 80 r. života | Fk
18:00 + Edita, Gizela, Štefan, Ján, Hermína | Fk
17:00 Poďakovanie P. Bohu za 60 rokov - Marianna | Br
16:00 za obrátenie Aničky a Bernarda, za prijatie sviatosti manželstva a krst pre Sebastiána | Ns

Piatok

06:00 + Dezider Farský | Fk
12:00 za zdravie a pomoc pri štúdiu pre vnúčatá | Fk
18:00 + z rod. Benušovej | Fk
17:00 + Štefan a Johana Florek | Br
17:00 za BP pre Daniela s rodinou | VK

Sobota

06:30 + Anton Kapičák | Fk
18:00 + Martin Florek | Fk
07:00 + Alžbeta a František Krasničan | Br

Nedeľa

06:30 + Anton, Helena, Anna Somor | Fk
09:00 za veriacich | Fk
11:00 za zdravie Amélie Farskej | Fk
14:45 + Ján Hlubčík 1. výr. | Fk
07:45 + Michal, Mária, Karol Anna | Br
10:00 za rodinu Florekovú - zdravie a BP | Br
18:30 | Br
09:15 za obrátenie Jozefa | VK
16:00 + František | Ns

Oznamy

TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
– Vo štvrtok po sv. omši bude vo farskom kostole adorácia, o jej
prípravu prosíme spevokol sv. Jána Pavla II.
– Spoločenstvo rodičov pri Cirkevnej spojenej škole vás pozýva na
Fašiangový ples, ktorý sa uskutoční v sobotu, 18. 2. 2023. Viac
informácii na plagáte.
– Saleziánska rodina v Dolnom Kubíne pozýva všetkých na oslavu
Sviatku don Bosca, ktorá sa uskutoční budúcu nedeľu 29.1. o 15,00
hod MSkS v estrádnej sále.
– Od 27.1. – 29.1.2023 sa uskutoční Modlitbové trojdnie spoločenstva
modlitby matiek. Viac informácií na plagáte.
– Rodina Bernoláková sa chce touto cestou poďakovať všetkým, ktorí
sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na rozlúčke s pánom
kostolníkom.
– Upratovanie vo Vyšnom Kubíne: rod. Ganobjaková


Pozvánky