Úmysly

Pondelok

07:00 |
18:00 |

Utorok

07:00 |
18:00 |

Streda

07:00 |
18:00 |

Štvrtok

07:00 | Adorácia od 15:00
18:00 | Adorácia od 15:00

Piatok

07:00 |
16:00 | svätá omša pre birmovancov
18:00 |

Sobota

07:00 |
18:00 |

Nedeľa

06:00 |
07:30 |
09:00 |
10:30 |
12:00 |
18:00 |
09:00 | Horelica
11:00 | Čadečka

Oznamy

Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý každoročne vrcholí 25. januára, na sviatok Obrátenia sv. apoštola Pavla, pri večernej sv. omši bude ukončenie modlitieb za jednotu kresťanov.

V piatok o 16:00 bude vo farskom kostole sv. omša pre birmovancov.

Modlitby matiek budú vo farskom kostole v piatok 27.01, v sobotu 28.01. a v nedeľu 29.01. od 17:00 hod.

Upratovanie: ďakujeme za ich službu farnosti skupine Podzávoz u Tomali.

 

Všetkým tým, ktorí budú mať v tomto týždni narodeniny, meniny alebo iné jubileum prajeme hojnosť Božieho požehnania.


Pozvánky