Úmysly

Pondelok

12:00 | Bytča
18:00 | Malá Bytča

Utorok

07:00 | Bytča
18:00 | v mestskej časti Hliník

Streda

07:00 | Bytča
18:00 | Hlboké

Štvrtok

17:00 | Bytča – po sv. omši bude adorácia

Piatok

07:00 | Bytča
18:00 | Bytča

Sobota

07:00 | Bytča
18:00 | v mestskej časti Hliník – vigília z nedele

Nedeľa

06:30 | Bytča
08:00 | Bytča
10:00 | Bytča
09:00 | Malá Bytča
11:00 | Hlboké

Oznamy

Farský ples: Ako sme avizovali Farský ples sa uskutoční v tento piatok 27. januára 2023 v našom Kultúrnom dome v Bytči. Začíname o 19. 00 hod.  Viac info  na tel.č. 0948 328 200. Tešíme sa na spoločné stretnutie i zábavu.

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov: Žilinská diecéza a združenie Ekuza pozývajú k modlitbe za jednotu kresťanov počas Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov od 18.-25.januára v chrámoch a modlitebniach jednotlivých cirkví v Žiline. Každý deň od 18.00 hod. Viac na našom webe. Myslime aj my v tieto dni na tento úmysel  v našich modlitbách.

Duchovná obnova 25+:  Ak túžite po čase strávenom s Bohom, chcete spoznať nových ľudí, vypočuť si prednášky na tému Vnútorné zranenia  a svedectvo manželov, pozývame vás na jednodňovú duchovnú obnovu určenú pre slobodných mužov a ženy 25 +. Obnova sa uskutoční 25.2.2023 v čase 8:30 – 17:30 v kláštore Školských sestier sv. Františka v Žiline. Program zahŕňa: modlitbu, zdieľanie, modlitbu chvál, svedectvo, prednášky, ticho, rozhovory, sv. omšu, možnosť sv. spovede…Prihlásiť sa môžete do 19.2.2023 cez web  https://skolskesestry.sk/  vyplnením prihlasovacieho formulára. Viac info nájdete na plagáte.

Poďakovanie „Dobrá novina“: Ďakujeme, že ste sa zapojili do 28. ročníka verejnej zbierky „Dobrá novina“ na podporu rozvojových projektov pre chudobných a zraniteľných v krajinách subsaharskej Afrike. Aj vďaka vám sa vyzbieralo v našej farnosti  5026, 85 eur.   Ďakujeme za vašu štedrosť! 

Poďakovanie:  Ďakujeme všetkým, ktorí konajú službu v našich kostoloch a tým, ktorí sa starajú o výzdobu a čistenie kostola; vďaka za akúkoľvek pomoc, obety a milodary.

Blahoželáme všetkým oslávencom, vyprosujeme im od Pána Boha, na orodovanie Sedembolestnej Panny Márie a Všetkých svätých, veľa milostí, zdravia, úspechov a po smrti Nebeské kráľovstvo.

Bližšie informácie ohľadom sviatostí, farské oznamy…nájdete na našej webovej stránke: http://bytca.fara.sk/o-nas/farske-oznamy

Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí potvrdila rozhodnutie Konferencie biskupov Slovenska prijímať Eucharistiu aj po skončení pandemickej situácie  do rúk. Veriaci sa môžu slobodne rozhodnúť, ako prijmú Telo Kristovo: prijatie do úst ako aj prijímanie do rúk sú rovnako legitímne.

Pohrebné obrady. Vybavujeme telefonicky s pohrebnou službou.

Sviatosť krstu vysluhujeme prvú sobotu v mesiaci v kostole 8. 30. Treba sa dohodnúť s kňazom – aj na vypísaní žiadosti. Ponúkame 3 videokatechézy pre rodičov a krstných rodičov. V prvej sú vysvetlené niektoré symboly krstnej liturgie, druhá podčiarkuje tému odovzdávania viery a záväzku rodičov a krstných rodičov a v tretej sa venujem modlitbe v rodine. Katechézy trvajú okolo 15 minút, nájdete ich na stránke https://krst.tvoj-strom.info/video .

Krstní rodičia musia mať aspoň 16 rokov, nesmú žiť v nemanželskom zväzku (život v jednej domácnosti bez sviatosti manželstva, alebo majú iba civilný sobáš), musia mať sviatosť birmovania a žiť praktickým sviatostným životom.

Termíny svadieb a prípravu snúbencov riešime individuálne.

Vďaka podnetom z viacerých farností, aj pre pretrvávajúce protipandemické opatrenia, pripravili sme malú alternatívu ku Kurzom pre snúbencov v podobe online Cyklu prednášok manželov pre snúbencov. V rámci prednášok bude dostupná aj diskusia a snúbenci tiež dostanú materiály pre prácu vo dvojici. Snúbenci sa môžu prihlásiť na www.domanzelstva.sk/online.

Našu farnosť je možné podporiť aj prostredníctvom bankového prevodu. Za každý Váš milodar, Pán Boh zaplať!   (č.ú.: SK7709000000000076513187).


Pozvánky