Úmysly

Pondelok

17:00 | Krnča
17:00 | Práznovce
18:00 | Bošany

Utorok

17:00 | Krnča
18:00 | Bošany

Streda

07:00 | Bošany
17:00 | Práznovce

Štvrtok

07:00 | Bošany

Piatok

07:00 | Bošany
18:00 | Bošany

Sobota

07:00 | Bošany
18:00 | Bošany

Nedeľa

07:00 | Bošany
08:30 | Práznovce
10:00 | Bošany
10:00 | Krnča

Oznamy

Farské oznamy – 22. januára 2023

Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Vložme tento úmysel do osobnej a spoločnej modlitby.


Farský ples sa začne v piatok o 19:00 hod. v Pastoračnom centre.


Dávame do pozornosti párom, ktoré chcú uzatvoriť sviatostné manželstvo v tomto roku, že príprava na manželstvo – náuka sa bude konať v Pastoračnom centre 10. februára t.r. o 16:00 hod. Prihlásiť sa môžete osobne na farskom úrade, cez prihlasovací formulár na web stránke farnosti Bošany alebo zaslaním e-mailu na adresu: fara.bosany@mail.com. Viac informácii nájdete na webstránke našej farnosti.


Slávnosť prvého svätého prijímania v Bošanoch bude v nedeľu 7. mája 2023.


Ďakujeme vám za modlitby, obety i milodary, ktorými zveľaďujete našu farnosť.

UPRATOVANIE: BOŠANY 4