Úmysly

Pondelok

06:30 + manžel Vojtech, rodičia, brat a sestry |
17:30 Za uzdravenie a Božie požehnanie pre Ľubomíra |

Utorok

10:00 + rodičia Jozef a Gabriela a starí rodičia Ján a Anna | sv. František Saleský, biskup a učiteľ Cirkvi
17:30 + Ján a rodičia z oboch strán |

Streda

06:30 + manžel, teta Milka a ujo Albín | Obrátenie sv. Pavla, apoštola
17:30 Za dary Ducha Svätého a Božiu pomoc pre Gabiku a jej rodičov |

Štvrtok

06:30 + rodičia Štefan a Lýdia a sestra Júlia | sv. Timotej a Títus, biskupi
17:30 + svokrovci a švagor | + adorácia

Piatok

06:30 + Michal Keruľ |
17:30 Za obrátenie Natálky, Mareka a zdravie a Božiu pomoc pre nich |

Sobota

06:30 Za všetkých zosnulých z farnosti | sv. Tomáš Akvinský, kňaz a učiteľ Cirkvi
17:30 + teta Hanka |

Nedeľa

07:00 Za všetkých farníkov 8.15 + Ján Fidluš | ŠTVRTÁ NEDEĽA
08:15 + Ján Fidluš |
09:30 + manžel Ján, svokrovci, kmotra Janka a švagrinná Anka |
11:00 Na úmysel kňaza |
18:00 + Margita Švantnerová a ostatných z rodiny |

Oznamy

  • O upratanie kostola poprosím skupinu č. 6.
  • Deti si môžu vyzdvihnúť nálepky za dnešnú sv. omšu v sakristii.
  • Dnes o 16.00 bude v kostole stretnutie ľudí, ktorí si dali prihlášky do ružencového bratstva.
  • V pondelok pozývame prvoprijímajúce deti na katechézu o 17.30 do kostola.
  • V utorok ranná sv. omša bude presunutá na 10.00, nakoľko v našom kostole privítame účastníkov biblickej olympiády z celej diecézy, ktorí tu budú mať sv. omšu a vyhodnotenie.
  • V utorok pred sv. omšou bude v kostole o 16.30 Mariánske večeradlo.
  • V utorok bude stretnutie birmovancov.
  • Budúcu nedeľu 29. januára 2023 bude sv. omše o 8:15, 9:30 a o 11:00 v našom kostole celebrovať nový riaditeľ Rádia Mária Slovensko, Páter Bruno Branislav Donoval, OP, ktorý nám bližšie predstaví koncept tohto rádia.
  • Katolícke gymnázium v Banskej Bystrici pozýva piatakov a deviatakov základných škôl zapojiť sa do projektu s názvom “Staň sa gymnazistom na jeden deň!” Záujemcovia o štúdium na tomto cirkevnom gymnáziu si v termíne od 6.- 17. februára 2023 môžu vybrať jeden vyučovací deň, v ktorom by sa reálne zúčastnili celého vyučovania a tak sa lepšie rozhodli pre výber školy. Svoj záujem treba telefonicky vopred nahlásiť na sekretariáte školy. Ďalšie informácie sú na webovej stránke školy.

Pozvánky