Úmysly

Pondelok

06:00 + Miloslav, Helena, Imrich, Vilma a Helenka | Ščúry - Roráty
12:00 Za BP pre Veroniku a Luciu s rodinami | Kaniansky
17:00 + Zuzana, Mikuláš a Elena | Kraus

Utorok

06:00 + rodina Šimúthová | Ščúry - Roráty
12:00 + Igor | Kaniansky
17:00 + Andrej (1. výročie) | Kraus

Streda

06:00 + Viktor | Ščúry - Roráty
12:00 + priateľ Martin | Kaniansky
12:00 Charita - miestny úmysel | Kraus
17:00 Za zdravie a BP pre manžela, dcéry a zaťov Martina a Janka | Kraus

Štvrtok

06:00 + Miroslav a Mária | Ščúry - Roráty
12:00 + Pavel Chramec | Kaniansky
17:00 Za zdravie a BP pre rodičov a brata | Kraus

Piatok

06:00 + Ján Hajko | Ščúry - Roráty
12:00 + Vladimír | Kaniansky
17:00 Za zdravie a BP pre manžela a vnuka | Kraus
18:00 Lieskovec - miestny úmysel | Ščúry

Sobota

06:00 + Oľga Lihoťanová (20. výročie) a Stanislav Gombár | Ščúry - Roráty
18:00 Za pochovaných v uplynulom týždni | Kaniansky

Nedeľa

07:00 + súrodenci Cecília, Ján a Samuel | Kaniansky
09:00 Za farnosť | Ščúry
09:30 Lieskovec - miestny úmysel | Kraus
10:30 + Marián Necpál, rodičia a krstní rodičia | Ščúry - DETI
19:00 + Ján Donoval, rodičia Ján a Zuzana Oravcová | Matúš OP - MLADÍ

Oznamy

  • Na budúcu nedeľu bude pravidelná mesačná zbierka na potreby kostola a farnosti.
  • Ktorí máte chorých a nevládnych príbuzných, môžete ich zapísať v sakristii kostola na prijatie sviatosti zmierenia. Predvianočné** spovedanie v domácnostiach** bude v utorok 13. decembra dopoludnia.
  • Spolu so Zvolenským speváckym zborom a Mestom Zvolen vás pozývame na koncert s názvom Vianočné potešenie. Uskutoční sa v piatok 16. decembra o 18:00 hod. v našom farskom kostole.
  • Pozývame veriacich využiť možnosť hromadného vianočného spovedania v našej farnosti, ktoré sa uskutoční na štvrtú adventnú nedeľu 18. decembra medzi 15:00 – 18:00 hod. a v Lieskovci medzi 15:00 – 15:30 hod. Spovedať budeme bez prestávky a o 18:00 odídu všetci kňazi na faru. Príďte preto dostatočne včas.

Celodenné spovedanie bude potom v týždni od 19. do 23. decembra. Podrobný rozpis (link). Prosíme nenechávajte si spoveď na poslednú chvíľu ale v predstihu a v pokoji si pripravte dušu na slávenie Kristovho narodenia.

  • V kostole za lavicami si môžete vyzdvihnúť vianočné číslo časopisu zvolenských farností Naše Spoločenstvo. Odporúčaný príspevok na pokrytie nákladov je 0,80 €. Ďakujeme redakčnej rade sa ich obetavú prácu.
  • Náš bývalý dekan ThDr. Pavol Párničan vydal zaujímavú publikáciu s názvom Duchovné povolania z dekanátu Zvolen. Zozbieral v nej všetky známe duchovné povolania z územia farností nášho dekanátu, medzi ktorými má bohaté zastúpenie farnosť Zvolen-mesto. Publikácia je obohatená o fotografie takmer všetkých kňazov, rehoľníkov a rehoľníčok. Je k dispozícií v sakristii kostola. Suma 10 € pokrýva náklady spojené s tlačou publikácie.
  • Srdečne ďakujeme za vašu štedrosť formou milodarov na bankový účet farnosti. Dávame do pozornosti elektronický zvonček, na ktorý môžete využiť pohodlný spôsob QR kódu, ktorý načítate pomocou svojej bankovej aplikácie.

IBAN: SK72 1111 0000 0066 1528 6006.


Pozvánky