Úmysly

Pondelok

06:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre vnuka a rodičov | Senec / slov. / JD
17:30 | Senec / maď. / AB
18:30 + rodičia Alexander a Mária ostatní členovia rodiny | Senec / slov. / MF

Utorok

06:00 | Senec / maď. / AB
06:30 + rodinu Prokopových | Senec / slov. / MF
17:00 | Sv. Martin / slov. /RH
18:30 + syn Peter Kočiský a manžel Peter | Senec / slov. / JD

Streda

06:30 | Senec / slov. / JD
17:00 | Senec / maď. / RH
18:00 18:00 + manžel Ladislav | Senec / slov. / MF

Štvrtok

06:30 Na úmysel | Senec / slov. / MF
17:30 | Senec / maď. / RH
17:30 | Tureň / maď. / AB
18:30 + rodičov | Senec / slov. / JD

Piatok

06:30 | Senec / slov. / MF
17:30 | Senec / maď. / AB
18:30 + rodičia Čajkoví, starí rodičia a krstní rodičia | Senec / slov. / JD

Sobota

06:30 | Senec / slov. / JD
17:30 | Senec / maď. / AB
18:30 + manžel Karol | Senec / slov. / MF

Nedeľa

07:00 Za veriacich | Senec / slov. / JD
08:15 | Senec / maď. / AB
08:15 | Tureň / slov. / MF
09:30 | Tureň / maď. / AB
09:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre synov Matúša a Dominika | Senec / slov. / JD
11:00 | Senec / maď. / AB
11:00 | Sv. Martin / slov. / RH
18:30 + Mikuláš Zoltán Holocsy | Senec / slov. / MF

Oznamy

JD– o. Jozef Dúc, AB – o. Andrej Bošňák, MF– o. Michal Fratrič, RH – vdp. Rudolf Hudek

Ostatné oznamy:

 • ŠTVRTKOVÁ ADORÁCIA – Štvrtková adorácia poobede od 14:00 až do večerných sv. omší. Povzbudzujeme  veriacich, aby prišli na návštevu k Oltárnej sviatosti a nenechali Pána Ježiša samého v kostole. 
 • VEĽKÉ SPOVEDANIE PRED VIANOCAMI – Oznamujeme, že v Senci sa predvianočné spovedanie uskutoční v sobotu 17.12.2022, 9:00-12:00 a 15:00-18:00. Prosíme farníkov využite túto možnosť spovedania viacerých kňazov a neodkladajte sv. spoveď na poslednú chvíľu. V Turni v stredu 16:00 až 18:00.
 • SPOVEDANIE STARÝCH A CHORÝCH ĽUDÍ PRED SVIATKAMI – Kto by mal záujem, nahláste nám ich v sakristii spolu s menom, adresou a tel. kontaktom. Pán farár bude chodiť v utorok doobeda, prípadne poobede a pán kaplán priebežne.
 • ZAPISOVANIE ÚMYSLOV SV. OMŠÍ NA PRVÝ POLROK 2023 – Uskutoční sa od stredy 14.12. v úradných hodinách.
 • BETLEHEMSKÉ SVETLO – Na štvrtú Adventnú nedeľu  na svätej omši o  9.30 prinesú skauti Betlehemské svetlo do našej farnosti. Toto svetlo si môžete odpáliť a zaniesť do svojich domov po svätej omši až do Štedrého dňa. Počas týždňa bude možné si ho odpáliť v sakristii.
 • ADVENTNÝ PLAGÁT PRE DETI – Pozývame deti, aby sa zapojili do robenia dobrých skutkov ako dar pre Ježiška a ich napísania a nalepenia na plagát v kostole. Čo by ho potešilo? Modlitba, sv. omša, pomoc doma rodičom, keď sa podelíme s kamarátmi, niekoho potešíme, rozosmejeme, zájdeme na cintorín – pomodlíme sa za zomrelých, podarujeme niečo a pod. Potrebujeme zaplniť dobrými skutkami celú cestu k jasličkám! Iba dobrými skutkami môžeme dobre pripraviť naše srdce na príchod Ježiška na Vianoce. Malé srdiečka sú prichystané priamo pri plagáte, dobrý skutok môžete na ne napísať priamo tu.
 • DAROVANIE VIANOČNÉHO STROMČEKA– Farníci ktorí by chceli darovať vianočný stromček pred kostol nech nahlásia meno adresu a telefón na farskom úrade. Prosba na mužov ktorí  by chceli pomôcť pri osadení a výzdobe stromčeka, nech sa zapíšu v sakristii budeme ich kontaktovať na realizáciu.
 • POSVÄTENIE PODOMOVÝCH KAPLNIEK PANNY MÁRIE – sa uskutoční budúci pondelok 19.12. pri večernej sv. omši o 18:30. Pozývame účastníkov týchto skupiniek. Aj naďalej sa dá a bude dať prihlasovať.
 • MLÁDEŽNÍCKA DUCHOVNÁ OBNOVA VO VEĽKOM BIELI – Bude budúcu nedeľu od 9:00 do 12:00 v saleziánskom dome vo Veľkom Bieli. V programe je prednáška, po nej možnosť stíšenia sa a potom vyspovedania sa.
 • POTÁBOROVÉ STRETKO – Tábor Laboratórium opäť pozýva na stretko v tento piatok od 17:00 do 21:00 vrátane sv. omše na adventné potáborové stretnutie.
 • CHRÁMOVÝ ZBOR AD UNA CORDA-Na budúci nedeľu liturgiu sv. omše o 9:30 hod nám príde obohatiť o svoj spev pezinský chrámový zbor Ad Una Corda, ktorý v tomto vrchole adventu nás upriami na slávenie Narodenia Pána. Zbor okrem sv. omše zaspieva niekoľko piesní aj po sv. omši. Srdečne ste pozvaní.

Pozvánky