Úmysly

Pondelok

06:15 +Andrej +Justína | Sabinov
18:00 +Ján (1.výr.) | Sabinov

Utorok

06:15 Za duše v očistci | Sabinov
18:00 +Žofia +Štefan +Marína +Emília +Andrej | Sabinov
06:00 +Jozef | Jakubovany

Streda

06:15 +Rozália +Gizela +Ján | Sabinov
18:00 ZBP Otília (50 rokov) s rod. | Sabinov
06:00 +Bohuznámych rodín | Orkucany

Štvrtok

06:15 +Bohuznáma rodina | Sabinov
18:00 ZBP Jozef, Stanislava | Sabinov
08:00 +Jozef +Helena | Jakubovany

Piatok

06:15 rodín Dujavová, Sisková | Sabinov
18:00 Za manželov čakajúcich dieťa | Sabinov
06:00 +Helena +Ján +Katarína +Jozef | Orkucany

Sobota

06:45 +Magda | Sabinov
18:00 ZBP Bruno, Eleonóra, Denisa, Gabriela | Sabinov
18:00 +rod.Peregrínová | Jakubovany

Nedeľa

07:30 | Sabinov
09:00 | Sabinov
10:30 | Sabinov
18:00 +Veronika Knutová | Sabinov
10:30 ZBP Miroslav a Ľudmila (45 rokov manželstva) | Jakubovany
09:00 ZBP Soňa (30 rokov) | Orkucany

Oznamy

SVÄTÁ OMŠA ZA ŽIVOT Srdečne Vás pozývame spoločne sa pomodliť za rodiny počas slávenia večernej sv. omše Za život v piatok 16.12.2022 o 18.00.

SPOVEDANIE CHORÝCH – V tomto týždni (pondelok, utorok a stredu) navštívime chorých pred Vianocami. Vopred vás budeme telefonicky kontaktovať. Nezabudnite, prosím, doma pripraviť sviečku, krížik a vodu.

PREDVIANOČNÉ SPOVEDANIE – V prehľadnej tabuľke na výveskách a farskej stránke budú zverejnené miesta a časy predvianočného spovedania v celom sabinovskom dekanátu. V Sabinove spovedáme v sobotu (17.12.) a v nedeľu (18.12.) od 14.00 – 17.30 viacerí kňazi.  V našich filiálnych kostoloch: JAKUBOVANY štvrtok (15.12.) od 19.00 a ORKUCANY v piatok (16.12.) od 19.00. Príďte prosím včas. Prosíme tiež o dobrú prípravu na prijatie sviatosti zmierenia.

ADVENTNÝ ORGANOVÝ RECITÁL Pozývame vás v dnešné nedeľné popludnie na Adventný organový recitál o 15.30 v ktorom nám sabinovský rodák Marek Vrábel predstaví diela svetových majstrov. Spoluorganizátorom koncertu je okrem Farnosti aj Mesto Sabinov a Mestské kultúrne stredisko. Vstup je voľný.

KOLEDOVANIE DOBREJ NOVINY Rodiny, ktoré máte záujem, aby vás tohto roku navštívili koledníci Dobrej noviny, prosíme zapíšte sa vzadu na pripravené hárky. Koledníci vás navštívia dňa 25.12.  v popoludňajších hodinách.

VIANOČNÉ NÁLEPKY Ponúkame nálepky na okná vo formáte A4. – silueta Betlehema s Dieťatkom v jasliach na priesvitnej fólii. Kto má záujem, môže si ju nájsť na stojane v kostole. Cena je 4 €.

POĎAKOVANIE – ZBIERKA NA UKRAJINU Srdečné Pán Boh zaplať vám všetkým, ktorí ste v zbierke pre Ukrajinu 4.12. prispeli celkovou sumou 4820€.

PONUKA KNIHY Jozef Kozák: Prvá a posledná; Kňaz Košickej arcidiecézy ponúka výber zamyslení prednesených v Rádiu Lumen. Odporúčaná cena je 8€. Knihu si môžete zakúpiť na Farskom úrade.

PONUKA VIANOČNÝCH OBLÁTOK Ponúkame Vianočné oblátky, ktoré pečú naši farníci z Jakubovian. Cena balíčka (10ks) je 2€. Oblátky si môžete kúpiť v sakristii našich kostolov.


Pozvánky